Prezentácie

Dňa 16. novembra 2020 Snepeda organizovala online školenie na tému: Školenie o GDPR a bezpečnosti v elektronickom prostredí. Prvou časťou školenia boli údaje v elektronickom prostredíDruhou časťou školenia bola ochrana osobných údajov (GDPR). Treťou časťou školenia boli základy bezpečnosti v elektronickom prostredí. Poskytujeme vám tri videonahrávky s tlmočením do SPJ, titulkami (treba kliknúť na logo titulky v dolnej časti videonahrávky) a tri PowerPointové prezentácie (tutu a tu). 

 

 

 

 

Dňa 30. júna 2018 SNEPEDA usporiadala v Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna na Drotárskej ceste v Bratislave aktivitu:

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie      pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka.

Zoznam prednášajúcich a ich prezentácie:

 

 

Socia - nadácia napodporu sociálnych zmien

organizovala dňa 22. 6. 2018 v bratislavskom Hoteli Saffron konferenciu: 

Nezávislý život - čo to pre mňa znamená?

 

 

Dňa 9. decembra 2017 SNEPEDA realizoval v klubovni Bratislavského spolku nepočujúcich 1930 prednášku: 

Odkaz z budapeštianskej konferencie o plnej inklúzii s posunkovým jazykom.

 

 

Dňa 16. júna 2017 SNEPEDA organizovala v budove televízie RTVS v Bratislave prednášku:

Vysielanie s multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkovej reči a špeciálne titulkovanie) - zákonné povinnosti a ich dodržiavanie.

 

 

Dňa 25. júna 2016 SNEPEDA usporiadala v Centre účelových zariadení – stredisku SUZA v Bratislave aktivitu:

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie.

Zoznam prednášajúcich a ich prezentácie:

  • JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím: Činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
  • MgA. Michal Hefty - Mgr. Anna Bartalová, zástupcovia organizácií občanov so sluchovým postihnutím: Zástupcovia organizácií občanov so sluchovým postihnutím - ich dobrovoľná funkcia 
  • Ing. Juraj Récky, PhD., projektový koordinátor Nadácie Pontis: Online tlmočník - základné informácie o službe
  • Mgr. Jaroslav Cehlárik, riaditeľ Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých: Existencia tlmočníckej služby pre nepočujúcich klientov vytvárajúca inkluzívny život
  • Mgr. Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu: Európsky parlament a jeho aktivity vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím
  • PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, predseda Spolku nepočujúcich pedagógov - MgA. Michal Hefty, riaditeľ Myslím - centra kultúry Nepočujúcich - Mgr. Angela Hefty, PhD., zástupkyňa riaditeľa Myslím - centra kultúry Nepočujúcich: Služby pre osoby so sluchovým postihnutím v kontexte implementácie Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím
  • Mgr. Lucie Štefková - MgA. Michal Hefty, finanční poradcovia Deaf Group: Poradenstvo pre nepočujúcich vo finančnej oblasti
  • PaedDr. Elena Mendelová, PhD. - Mgr. Renáta Holenová - PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, zamestnanci Centra podpory študentov so špecifickými potrebami, Univerzita Komenského v Bratislave: Prístup k vysokoškolskému vzdelaniu pre študentov so sluchovým postihnutím. Systém podpory na Univerzite Komenského v Bratislave
  • Mgr. Martin Šauša, zástupca spoločnosti Altop Service: Kvalitné titulky pre osoby so sluchovým postihnutím? Zabudnite!

 

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 04.07.2024 11:43:25