Skutočný príbeh o Jozefovi

            Počas občianskej vojny v Spojených štátoch amerických vojaci z Juhu išli k moru a zničili všetko, čo bolo na cestách – domy, stajne a mnoho iného.

            Jedného dňa osemnásťročný Jozef lovil veveričky v lese pri rodinnom dome pri meste Atlanta. Tam ho vojaci z Juhu nečakane obkľúčili. Lenže Jozef bol nepočujúci, a keď si všimol, že vojaci na neho kričali, ukázal na svoje uši a gestikuloval, že je nepočujúci. Vojaci mu však neverili. Mysleli si, že je špión, ktorý sa ich snažil oklamať tým, že je nepočujúci. Vojaci zobrali Jozefa k jeho rodinnému domu.

            Pred domom stáli rodičia. Povedali vojakom, že tento mladý muž je ich syn, a že je naozaj nepočujúci. Vojaci im tiež neverili a hľadali lano, aby mohli mladého Jozefa obesiť ako špióna.

            V tej chvíli prišiel na koni hlavný dôstojník. Dostal informáciu, že chytili špióna, ktorý sa hral na nepočujúceho. Dôstojník prišiel k Jozefovi a posunkoval mu: „Si nepočujúci?“

            Jozef odpovedal v posunkoch: „Áno.“

            Dôstojník sa ho opäť spýtal: „Kde si sa učil?“

            Jozef mu odpovedal: „V škole pre nepočujúcich v Cave Spring.“

           Keď dôstojník dostal dostatok potrebných informácií, prikázal vojakom prepustiť Jozefa a nezničiť rodinný dom. Rodina mala veľkú radosť. Na znak poďakovania pozvala dôstojníka k stolu. Počas jedenia dôstojník a Jozef komunikovali v posunkovom jazyku. Rodina sa dozvedela, že dôstojník mal nepočujúceho brata, ktorý ho naučil posunkovať.

        Neskôr sa Jozef presťahoval do Texasu. Stal sa farmárom. So ženou mali sedem detí. Päť detí z nich bolo nepočujúcich, jedno bolo nedoslýchavé a jedno počujúce. Dožil sa dlhého veku – osemdesiatštyri rokov. Jozef nikdy nezabudol na to, ako skoro mohol byť mŕtvy, keď mal osemnásť rokov.

Koniec smiley

 

Autori: Jack R. Gannon - Laura-Jean Gilbert

Text preložil a upravil: Roman Vojtechovský

Prekladateľka - figurantka: Katarína Foltýnová

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Rok vydania: 2016 (www.kniznicaticha.sk)

Rok vloženia na danú stránku: 2019

Použitá literatúra: GANNON, Jack R. - GILBERT, Laura-Jean. Deaf heritageA narrative history of deaf America. Silver Spring, Md.: National Association of the Deaf, 1981. ISBN 09-130-7238-9.

 

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 04.07.2024 11:43:25