2024

Naše podujatia v roku 2024

Máj

Prednáška o rodovej rovnosti

V sobotu 11. mája sme v rámci Snepedy zorganizovali podujatie. V Rodinnom centre Prešporkove v Bratislave sa zišlo viac ako 25 ľudí, počujúcich i nepočujúcich, mladších i starších, ktorí si chceli pozrieť prednášku o rodovej rovnosti. O tejto téme predniesla Nikola Gálová. Hovorila o množstve zaujímavých vecí. Napríklad aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím, ako funguje mužský a ženský mozog. Vieme, že vzhľad ani vnútro mozgu nám neprezradí, či je to muž alebo žena. Hormóny majú významný vplyv na mozog i osobnosť. V rámci zaujímavého workshopu sa vytvorili 2 skupiny a to mladší vo veku od 14 rokov a starší. Mali sa porozprávať, ako vnímajú tú rodovú rovnosť, s akými prekážkami narážajú, či zažili diskrimináciu v súvislosti s pohlavím a ako by to zmenili.

Celková prednáška aj s workshopom bola pre účastníkov prínosná. Ďakujeme študentkám SJvKN (https://www.facebook.com/SJvKN) - tlmočníčkam Romane Míšanej a Kamile Trévaiovej, dobrovoľníkom rodine Gálovej a Veronike Vojtechovskej. Ďakujem patrí aj Rodinnému centru Prešporkovo za umožnenie využitia priestoru.

Veronika

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 14.05.2024 08:36:39