2020

Naše podujatia v roku 2020

September

 

VI. Prešporský Medzinárodný deň nepočujúcich

V sobotu 12. septembra sa konal 6. ročník Prešporského medzinárodného dňa nepočujúcich na tému Športom proti korone na ihrisku bratislavského Novomestského športového klubu. Cieľom bolo poukázať, že napriek situácie pandémie koronavírusu si môžeme vonku zašportovať. Deti, ako aj rodičia si prostredníctvom rôznych športových hier a aktivít zasúťažili. Na konci ich čakala odmena. Podujatie organizovalo naše občianske združenie Snepeda v spolupráci s Novomestským športovým klubom 1922 Bratislava.

   

Za vecné odmeny, ktoré sme dali deťom, patrí poďakovanie partnerom: Ministerstvu vnútra SRspoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, vydavateľstvu DAXE a redakcii časopisu Vrabček.

Roman Vojtechovský

Február - december

 

Zvýšenie porozumenia o ochrane osobných údajov u nepočujúcich osôb

Internet sa stal súčasťou nášho života, ktorý je pre nás výbornou pomôckou. Avšak sa nezaobídeme bez hrozby, či nástrahy. Aké hrozby nás číhajú? Dozvieme sa nižšie v jednotlivých odkazoch.

Inak máme veľkú radosť, naša Snepeda vykonala prvý krok, vydala potrebnú elektronickú publikáciu Minislovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre oblasť informačná bezpečnosť. V slovníku sa vyskytujú heslové slová, ich významové definície a posunkové ekvivalenty: advér (angl. adware), aktívum, dešifrovať, detegovať, detekcia, firewall, heker (angl. hacker), heknúť (hacknúť, hekovať, hackovať, angl. hacking), hoax, hrozba, infikovať (nainfikovať), keylogger, kybernetika, malvér (angl. malware), phishing, počítačový červ, počítačový vírus, protiopatrenie, ransomvér (angl. ransomware), riziko, rootkit, scam, scarevér (angl. scareware), sociálne inžinierstvo, softvér, spajvér (spyvér, angl. spyware), spam, stalkervér (angl. stalkerware), šifrovať, trójsky kôň, update, útok, zadné dvierka (metóda tajných vchodov, angl. backdoor), zdieľať, zraniteľné miesto. 

Zároveň sa chceme poďakovať nepočujúcim odborníkom za spoluprácu, a to menovite Jozefovi Jančovičovi, Richardovi Schrammovi, Radoslavovi Petríkovi, Vande Šinkovičovej, Michalovi Heftymu, Martinovi Humeňanskému, Marekovi Kanašovi, Romanovi Poláškovi a Denisovi Poledníkovi.

Zhromažďovanie a tvorba posunkov informačnej bezpečnosti sa uskutočnila v časovom období od 1. apríla do 18. apríla prostredníctvom WhatsAppovej skupiny, kde sme my, desiati, písali až 293 textových správ a vložili 138 videospráv. Táto komunikácia bola podľa nás efektívnou metódou, o posunkoch sa nerozhodovalo v jeden deň, ale počas niekoľkých dní. Pre nás to bol ako brainstorming.

Po minislovníku sme pokračovali v publikovaní ďalšej série informačnej bezpečnosti, ktorá obsahuje 14 kapitol. Každý týždeň sme publikovali jednu kapitolu. Hlavné témy 14 kapitol tvoria: útočník a heker, phishing, malvér, spajvér a keylogger, advér, ransomvér, scarevér, počítačový vírus, počítačový červ, trójsky kôň, rootkit, spam, scam a hoax. Každá publikácia má na každej párnej strane text a na každej nepárnej strane je videonahrávka prekladu textu do slovenského posunkového jazyka. Prekladateľkou zo slovenského textu do slovenského posunkového jazyka je Veronika Vojtechovská. Jazykový a obsahový supervízor je Roman Vojtechovský a jazykoví a obsahoví recenzenti slovenského posunkového jazyka tvoria Richard Schramm a Roman Polášek.

Hlavné témy 14 kapitol informačnej bezpečnosti sú zverejnené na uvedených odkazoch:

 1. útočník a heker
 2. phishing
 3. malvér
 4. spajvér a keylogger
 5. advér
 6. ransomvér
 7. scarevér
 8. počítačový vírus
 9. počítačový červ
 10. trójsky kôň
 11. rootkit
 12. spam
 13. scam
 14. hoax

Chceli by sme poďakovať hlavne pánu Pavlovi Sokolovi zo Centra informačných a komunikačných technológií Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, konkrétne z Úseku informačnej a kybernetickej bezpečnosti za poskytnutie textového materiálu o kybernetickej bezpečnosti.

Po elektronických publikáciách sme organizovali 2,5-hodinové online školenie o GDPR (ochrane osobných údajov) a bezpečnosti v elektronickom prostredí. Z natočeného školenia sme vytvorili 3 videonahrávky na 3 témy: údaje v elektronickom prostredí, ochrana osobných údajov a základy bezpečnosti v elektronickom prostredí. V každej videonahrávke je prítomný prednášajúci Peter Bíro, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti SK-NIC, zúčastnený tlmočník, ktorý pretlmočil prednášku do slovenského posunkového jazyka, premietaná vizualizovaná PowerPointová prezentácia a prepisované titulky z prejavu prednášajúceho, ktoré prichystala spoločnosť Newton technologies. Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Fondu SK-NIC v rámci výzvy pre malé projekty 2019.

Roman Vojtechovský

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 14.05.2024 08:36:39