2021

Naše podujatia v roku 2021

Júl

Prekonaj strach, oči nezatváraj!

Koniec júla ostal deťom a ich rodičom v pamäti spojený s heslom Prekonaj strach, oči nezatváraj! Bol to názov podujatia, počas ktorého mali účastníci možnosť zbaviť sa obáv z výšok a zdolať všetky prekážky v lanovom centre Lanoland na bratislavskej Kolibe. A veru nebolo to len tak! Vo výške 4 až 6 metrov nad zemou bolo treba prejsť 423 metrov, zdolať 42 nástrah a zvládnuť 2 lanovky. Úspech ale zaznamenali aj ďalšie body programu, a to bobová dráha a súťaž o najchutnejšie jedlo od rodičov (medzi výtvormi siedmich súťažiacich zavoňali aj koláčiky dvoch mladých slečien). V závere aktivity silu deťom a ich rodičom dodávali bagetky, koláče a sladké nápoje od sponzorov, radosť z výhry darčekové balíčky. Najkrajší pohľad však bol na súdržnosť detí a rodičov a na spoločnú komunikáciu v ich rodnom jazyku, jazyku posunkovom, ktorá v čase korony chýbala.

   

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Za vecné odmeny pre deti ďakujeme Národnej banke SlovenskaRTVSPowerlogyDAXE (časopis Maxík), Všeobecnej zdravotnej poisťovniza darčekové balíčky COUNTRY-LIFE, za občerstvenie Bagetka na Račku, Pijo Bio, Minit Slovakia, Grotto, za pomoc tlmočníčke Lucii Kotulovej, dobrovoľníkom Veronike Vojtechovskej, Ivici Duray Tichej, Denise Gálovej a fotografovi Zoltánovi Duraymu.

Roman

 

August

V živote sa nestratíš, ak máš niekoho, komu veríš!

V sobotu 14. augusta vyrástlo na Partizánskej lúke v Bratislave 10 stanovíšť. V rámci podujatia V živote sa nestratíš, ak máš niekoho, komu veríš! sa na cestu deti mohli vydať sami, ak chceli, alebo si mohli na pomoc prizvať rodičov. Každé dieťa malo pripravenú mapu. Jednotlivé úlohy boli zamerané predovšetkým na environmentálnu a zmyslovú výchovu, čítanie s porozumením a orientáciu v priestore. Účastníci mali správne pospájať názvy listov z listnatých stromov, hádzať šišky do vedier, spoznávať a rozoznávať vône ovocia. Oboznámili sa s časom rozkladu odpadov v prírode, vyskúšali vedomosti o európskej tiesňovej linke 112, ale aj to, koľko posunkov na daný tvar ruky poznajú. Zisťovali, aká je lesnatosť v jednotlivých krajinách, dávali podľa hmatu identifikovať piesok, vodu, kameň a drevo. Na samom konci ich čakalo triedenie odpadkov a vylúštenie tajničky. Každý dostal odmenu vo forme balíčkov a nápojov, tým najlepším z dvoch kategórií podľa veku aj darčeková poukážka Martinus na nákup v hodnote 20 €. Po súťaži nasledovala zábava, rozhovory, hry, šantenie v potoku a piknik.

     

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Za vecné odmeny pre deti ďakujeme Národnej banke SlovenskaRTVSPowerlogyDAXE (časopis Maxík), Pijo BioOnaqueSpoločenská terapia, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, za nápoje pre všetkých zúčastnených Kofola ČeskoSlovenskoza pomoc tlmočníčke Kvetoslave Lepótovej, dobrovoľníkom Veronike Vojtechovskej, Ivici Duray Tichej, Denise Gálovej, Ľudmile Baťovej, Jane Antušekovej, Kataríne Gašovej a Zoltánovi Duraymu.

Roman

September

7. Prešporský Medzinárodný deň nepočujúcich: Hrou k sociálnej interakcii

Vždy je to krásny pocit, keď sa na jednom mieste zídu deti, hrajú sa, komunikujú v posunkovom jazyku, smejú sa, v ich očiach žiari šťastie a radosť. Nebolo to inak ani 18. septembra pri futbalovom ihrisku Novomestského športového klubu 1922 v Bratislave, kde sme zorganizovali už 7. ročník Prešporského medzinárodného dňa nepočujúcich. Heslo tohto roka bolo Hrou k sociálnej interakcii. Najskôr detí čakala rozcvička, plná kooperatívnych hier, potom sa deti rozdelili do piatich skupín a vrhli sa do desiatich kôl, starší pomáhajúci mladším. Nik nestál bokom: najmenšie deti mali o zábavu postarané aj bohatou nádielkou hier, aj možnosťou premeniť sa prakticky na čokoľvek – postarala sa o to Barbora Jányová, ktorá sa uvelebila v stánku s nápisom Maľovanie na tvár. Pre dospelých sme mali pripravený vedomostný kvíz s vecnými odmenami pre troch najlepších. Po súťaži na všetkých čakala krásna, ale hlavne chutná torta, futbalový zápas a prekvapenie v podobe snehovej guľovačky a, pravdaže, hromady darčekov.

Ďakujeme dobrovoľníkom Veronike Vojtechovskej, Denise Gálovej, Ivici Duray Tichej, Kataríne Gašovej, fotografovi Zoltánovi Duraymu, tlmočníčke Lucii Kotulovej a Ladislavovi Hlavatému za pomoc a poskytnutie priestoru, ktorý patrí Novomestskému športovému klubu 1922.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Za vecné odmeny pre deti ďakujeme Národnej banke Slovenska, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, RTVS, Powerlogy, DAXE (časopis Maxík), Pijo Bio, Onaque, Spoločenská terapia, za nápoje pre všetkých zúčastnených Kofola ČeskoSlovensko a za finančné príspevky Jánovi Pašákovi a Kataríne Vidovej.

Roman

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 27.05.2024 18:09:12