Kto sme?

 Občianske združenie Snepeda je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Vznikla v roku 2003. Združuje nepočujúcich odborníkov, pedagógov, lektorov a podporovateľov, ktorí chcú usporiadať aktivity v zmysle "Spolu s vami, spolu s nami!".

Členmi tohto spolu sú súčasní aj bývalí pedagogickí a odborní pracovníci, ktorí sa chcú podieľať aj podieľajú sa na vzdelávaní osôb s poruchou sluchu. Členovia sa snažia podľa možností pripravovať a organizovať tieto činnosti, ktoré sú v súlade so stanovami Snepedy. Snažia sa vyvíjať takéto činnosti, ktoré by boli, alebo mohli byť prospešné pre osoby s poruchou sluchu a ich priateľov.

Hlavným cieľom Snepedy je podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby:

  • v oblasti edukácie osôb s poruchou sluchu,

  • v oblasti kultúry nepočujúcich,

  • v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka,

  • v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich. 

Medzi organizované činnosti Snepedy patria:

  • vzdelávacie kurzy, workshopy, školenia, prednášky, semináre, konferencie,

  • detské aktivity športového, kultúrneho, vzdelávacieho a sociálneho charakteru, 

  • tvorba knižných a multimediálnych publikácií,

  • účasť na rôznych stretnutiach, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním osôb s poruchou sluchu, s posunkovým jazykom ako prirodzeným jazykom komunity nepočujúcich, s občianskymi právami a životnými podmienkami osôb s poruchou sluchu,

  • udržiavanie a podpora slovenského posunkového jazyka ako prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich,

  • preklad textov zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a naopak, jazykové a obsahové supervízorovanie slovenského posunkového jazyka.

Snepeda sa nachádza v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, tiež v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Pôvodne občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA, vzniklo 9. decembra 2003, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Neskôr dňa 27. septembra 2019 sa názov občianskeho združenia premenovalo na - Snepeda.

 

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 04.07.2024 11:43:25