Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2023 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 25.09.2023 13:05:27