Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 02.02.2024 10:14:13