Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2022 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 27.07.2022 13:08:39