Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2021 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 07.04.2021 21:52:35