Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2021 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 23.01.2021 11:53:04