Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2023 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 05.03.2023 22:01:53