Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2022 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 01.11.2022 10:31:47