Príslovia

Známe slovenské príslovia s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka

Copyright © 2015 - 2021 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 21.07.2021 21:31:24