Andrej Cházár

 

            Andrej Cházár sa narodil 2. júla 1745 v dedine Jovice pri Rožňave. Po ukončení práva v roku 1766 začal Andrej pracovať v advokátskej kancelárii ako praktikant a v roku 1773 si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu v Rožňave. Tvrdo pracoval a stal sa úspešným a známym advokátom, ktorý neprehral žiadny spor.

                Lenže v roku 1784 panovník Jozef II. vydal predpis, že sa na súde  musí komunikovať v nemčine. Andrej aj napriek tomu, že výborne ovládal nemčinu a latinčinu, stratil chuť ďalej pracovať ako advokát. Začal sa zaujímať o hospodárstvo, politiku a najmä o životy ľudí so sluchovým, zrakovým a telesným postihnutím.

            Po smrti svojej manželky v roku 1799 zostal Andrej veľmi nešťastný. Jeho kamarát – kňaz mu odporučil, aby na prekonanie svojho veľkého žiaľu išiel do Viedne navštíviť ústav pre hluchonemých a aby podporoval starostlivosť o ľudí s týmto postihnutím. Tento ústav pre hluchonemých vo Viedni, ktorý bol založený v roku 1779, Andrej na radu svojho priateľa skutočne navštívil. Vyučovanie nepočujúcich ho tak zaujalo, že sa rozhodol podobný ústav založiť aj v Rožňave.

        Listom požiadal panovníka, či môže založiť ústav pre nepočujúcich v Rožňave. Panovník jeho žiadosti vyhovel, avšak s výhradou, že ústav nebude v Rožňave, ale bude vo Váci, s čím Andrej súhlasil.

            Za vlastné peniaze dal vytlačiť 7 000 listov, ktoré rozposlal po celej krajine a zahraničí, s prosbou o finančnú pomoc na založenie ústavu pre nepočujúcich. Po získaní dostatočných finančných prostriedkov pripravil konkurz pre budúcich učiteľov, ktorých poslal na jednoročné školenie do ústavu pre nepočujúcich vo Viedni.

               Dňa 15. augusta 1802 bol slávnostne otvorený Kráľovský národný ústav pre nepočujúcich vo Váci, ktorý bol prvým takýmto ústavom na území Uhorska. Na slávnostné otvorenie ústavu však Andreja nepozvali, dokonca na ňom ani nespomenuli jeho meno.

        Andrej zomrel dňa 28. januára 1816 ako sedemdesiatročný a bol pochovaný 1. februára 1816 v Rožňave.

            V neskorších rokoch však na Andreja nezabudli. Na konci 19. storočia už neexistoval ústav pre nepočujúcich na území Slovenska. Podľa zákona bolo povinné sa starať o opustené deti, medzi nimi aj nepočujúce deti. Zástupcovia mesta Jelšava sa rozhodli založiť ústav pre deti so sluchovým a zrakovým postihnutím na úctu Andreja Cházára pred 100 rokmi. Ústav mal názov Štátom podporovaný ústav Andreja Cházára pre sluchovo a zrakovo postihnutých v Jelšave. Vyučovanie sa začalo 15. októbra 1901.

            V súčasnosti v Maďarsku je vo Váci ústav. Je to vlastne škola a nesie meno Andreja Cházára.

Koniec smiley

 

Autor: Roman Vojtechovský

Prekladateľ - figurant: Roman Vojtechovský

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Rok vydania: 2016 (www.kniznicaticha.sk)

Rok vloženia na danú stránku: 2019

Použitá literatúra:

  • Cházár András. In: Wikipediathe free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 25. 6. 2012 [cit. 1. 8. 2012]. Dostupné na www: <http://hu.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1z%C3%A1r_Andr%C3%A1s>.

  • Cházár András életének rövid története [online]. Vác: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon [cit. 28. 3. 2016]. Dostupné na www: <chazar.hu/tortenetunk/chazar_andras.htm>.

  • PLEVA, Ján. Rozvoj organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých na SlovenskuHistorický náčrt. 1. vyd. Bratislava: Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 1994.

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 27.05.2024 18:09:12