E-shop

Vitajte v našom e-shope, kde vám ponúkame nami vytvorené publikácie. V prípade záujmu je možné si objednať emailom: snepeda(a)gmail.com. V cene nie sú zahrnuté poplatky za poštovné a balné. 

 

  Črepiny hluchoty (kniha)

  Autorka: Veronika Vojtechovská 

  Rok vydania: 2015

  Počet strán: 154

  Cena: 7 € (+ poštovné a balné)

  Obsah: tu

 

  Dramatická výchova a sign writing ako prostriedky vo výchove a     vzdelávaní sluchovo postihnutých (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský 

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 50

  Cena: vypredané 

  

 

 Najpálčivejšie problémy nepočujúcich z hľadiska nepočujúcich a   ich riešenie (zborník)

  Rok vydania: 2005

  Počet strán: 48

  Cena: vypredané

  Obsah: tu

 

 

  Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku (kniha

  s DVD)

  Autori: Roman Vojtechovský - Veronika Holubová

  Rok vydania: 2009

  Počet strán: 62 (kniha)

  Cena: vypredané

 

  Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno-vzdelávacom 

  procese (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský 

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 46

  Cena: vypredané

  

  Rozprávky v posunkovom jazyku (DVD len do počítača)

  Autori: Denisa Gálová - Veronika Holubová - Roman Vojtechovský

  Rok vydania: 2008

  Cena: vypredané

  Poznámka: Videonahrávky rozprávok si môžete nájsť tu.

 

 

 

  Ticho rukou písané (kniha)

  Autori: Roman Vojtechovský - Veronika Holubová - Denisa Gálová

  Rok vydania: 2008

  Počet strán: 136

  Cena: vypredané

  Obsah knihy: tu.

 

 

  Tlmočenie nielen pre nepočujúce osoby (printový a online zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský

  Rok vydania: 2024

  Počet strán: 150

  Cena: zdarma (pokiaľ máte záujem o printový zborník, platí sa za

  poštovné a balné)

  Odkaz na stiahnutie online zborníka.

 

   Žiaci a študenti so sluchovým postihnutím v školskej integrácii       (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 38

  Cena: vypredané

  

 

  Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom   (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 58

  Cena: 1 € (+ poštovné a balné)

  Na sklade: 30 ks

 

Zborník dáva teoretické pohľady ako sa žije n/Nepočujúcim. Vysvetľuje v ňom aj odlišné pojmy nepočujúci a Nepočujúci, oboznamuje s komunitou a kultúrou Nepočujúcich. Môžeme sa oboznámiť aj s osobnými skúsenosťami a životom 11 n/Nepočujúcich. Píšu v ňom o svojom prežívaní, o úspechoch i prekážkach a dávajú svoje životné rady rodičom nepočujúcich detí. Ďalej v tejto knižke získame informácie o kochleárnych implantátoch a ich aspektoch z rôzneho pohľadu. Obsah zborníka: tu.

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 27.05.2024 18:09:12