Ako sa začal výskum posunkového jazyka

        Dodnes vo svete existuje jediná vysoká škola – univerzita pre nepočujúcich. Nachádza sa vo Washingtone, v hlavnom meste Spojených štátov amerických. Univerzita bola založená v roku 1864. Dnes nesie názov Gallaudetova univerzita. Je pomenovaná po slávnej osobnosti Tomášovi Gallaudetovi, ktorý založil prvú verejnú školu pre nepočujúcich v Spojených štátoch amerických.

          V roku 1955 Viliam Stokoe nastúpil na Gallaudetovu univerzitu. Stala sa vedúcim Katedry anglického jazyka. Začal sa zaujímať o americký posunkový jazyk, ktorý používali vysokoškolskí učitelia a študenti.

            O dva roky neskôr Viliam Stokoe a jeho dvaja nepočujúci kolegovia začali natáčať ľudí, ktorí v komunikácii používali posunkový jazyk. Iba málo ľudí pochopilo, prečo títo traja natáčali posunkovú komunikáciu. Viacerí ľudia to totiž nepochopili a robili si žarty v posunkovom jazyku pred kamerou. Viliam a jeho kolegovia si ich nevšímali a naďalej natáčali.

        Po natočení videí všetci traja veľmi dlho robili výskum posunkového jazyka, až sa dostali k zaujímavým výsledkom. Našli časti posunku: tvar ruky, pohyb ruky a postavenie ruky, podobne ako v hovorenom jazyku sú hlásky.

                 V roku 1960 Viliam Stokoe napísal výsledky o výskume posunkového jazyka v jednom odbornom článku. V ňom určil, že posunkový jazyk je skutočný jazyk a nie pantomíma alebo gestá. O päť rokov neskôr Viliam a jeho dvaja nepočujúci kolegovia vydali knihu. V tejto knihe sú odfotené tvary rúk, pohyby rúk a postavenie rúk a ich znaky. O ich článok a knihu sa začali zaujímať ostatných odborníkov v Spojených štátoch amerických a zahraničí. Niektorí z nich robili a aj naďalej robia výskum v oblasti posunkového jazyka.

      Viliamov výskum bol začiatkom výskumu posunkového jazyka vo všeobecnosti. Počujúci a nepočujúci odborníci sú mu za vďační a považujú ho za „Otca jazykovedy posunkového jazyka“.

Koniec usmievavý

 

Autor: Roman Vojtechovský

Prekladateľka - figurantka: Veronika Vojtechovská

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Rok vydania: 2016 (www.kniznicaticha.sk)

Rok vloženia na danú stránku: 2019

Použitá literatúra:

  • William C. Stokoe, Jr., zakladateľ lingvistiky posunkového jazyka 1919-2000. In: Gallaudet University Press News [online]. Gallaudet University Washington, DC, 1999, 4. 5. 2000 [cit. 1. 8. 2012]. Dostupné na www: < http://gupress.gallaudet.edu/stokoe.html >.

  • BERKE, Jamie. Profil William C. Stokoe, Jr. In:  comHluchota [online]. The New York Times Company, 7. 12. 2008 [cit. 1. 8. 2012]. Dostupné na www: < http://deafness.about.com/od/signlanguage/p/stokoe.htm >.

  • GANNON, Jack R. - GILBERT, Laura-Jean. Dedičstvo nepočujúcichpríbehová história Ameriky nepočujúcich . Silver Spring, Md.: Národná asociácia nepočujúcich, 1981. ISBN 09-130-7238-9.

 

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky pr áva vyhradené.

aktualizované: 04.07.2024 11:43:25