Titulná stránka

 

 

 

Údaje našej Snepeda a tlačivá nájdete na tomto odkaze

 

Veľká noc - základná slovenská posunková zásoba

 

  • Vypracovali sme výročnú správu za rok 2021.
  • Správy o pripravovaných a realizovaných aktivít Snepedy aktualizujeme na tejto facebookovej stránke.

  • Správy o Posunky.sk: Prekladovom slovníku slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (www.posunky.sk) aktualizujeme na druhej facebookovej stránke

  • Spravujeme Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka.

  • Vďaka fyzickým a právnickým osobám sme mohli realizovať aktivity Snepedy. Príslušné fyzické a právnické osoby nájdete na menu Poďakovanie.

 

Copyright © 2015 - 2022 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 17.05.2022 10:33:26