Knižnica ticha

            Príbehy, rozprávky, vtipy, či poézia môžu byť prezentované aj v slovenskom posunkovom jazyku, preto sa vytvorila elektronická knižnica pre používateľov slovenského posunkového jazyka a ich priaznivcov. Z tejto knižnice si môžeme vybrať ľubovoľnú literatúru s danou témou, ktorá obsahuje dva jazyky: slovenský posunkový jazyk (videonahrávka) a slovenský jazyk (text, prípadne i zvukový záznam).

Literatúra:

 

Copyright © 2015 - 2021 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 26.09.2021 21:56:30