Knižnica ticha

            Príbehy, rozprávky, vtipy, či poézia môžu byť prezentované aj v slovenskom posunkovom jazyku, preto sa vytvorila elektronická knižnica pre používateľov slovenského posunkového jazyka a ich priaznivcov. Z tejto knižnice si môžeme vybrať ľubovoľnú literatúru s danou témou, ktorá obsahuje dva jazyky: slovenský posunkový jazyk (videonahrávka) a slovenský jazyk (text, prípadne i zvukový záznam).

Literatúra:

 

Copyright © 2015 - 2023 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 29.11.2023 04:58:41