Legenda o nepočuj. vojakoch

Legenda o nepočujúcich vojakoch

            V Spojených štátoch amerických bola občianska vojna. Vojaci zo Severu a vojaci z Juhu bojovali proti sebe. Počas vojny vojaci zo Severu stratili niekoľko vojakov. Vojaci z Juhu tiež stratili niekoľko vojakov. A tak vojaci Severu a vojaci Juhu začali povolávať zdravých a silných mužov. Povolávali aj nepočujúcich. A veru, tak sa aj stalo, že nepočujúci vojaci zo Severu a z Juhu bojovali proti sebe.

            Legenda hovorí, že nepočujúci vojak zo Severu bol veľmi osamelý. Nemohol sedieť, ba ani sa rozprávať s počujúcimi vojakmi. Bez nepočujúcich sa cítil sám. Rovnako sa to stalo aj nepočujúcemu vojakovi z Juhu, ktorý bol osamelý a bez ostatných nepočujúcich sám. Totiž, počas občianskej vojny vojaci zo Severu a z Juhu stále bojovali proti sebe. Často nemali čas na oddych.

            Jedného večera sa nepočujúci vojak zo Severu rozhodol ísť na prechádzku do lesa. Bol šokovaný, keď uvidel vojaka z Juhu, ktorý tiež išiel na prechádzku. Obaja vojaci zdvihli svoje pušky a namierili jeden na druhého. Jeden z vojakov začal nervózne posunkovať. Druhý si všimol posunky a spýtal sa ho v americkom posunkovom jazyku: „Vy ste nepočujúci?"

                Prvý vojak odpovedal v posunkoch: „Áno! Áno!"

                Druhý vojak posunkoval: „Rovnako ako ja, my sme obaja nepočujúci!"

                Obaja boli šťastní, rýchlo položili pušky na zem, sadli si a začali sa rozprávať, rozprávať a rozprávať.

        Neskôr si niektorí vojaci zo Severu všimli, že vo svojom tábore chýba nepočujúci vojak. Išli ho všade hľadať. Rovnako aj vojaci z Juhu išli hľadať svojho nepočujúceho vojaka. Nakoniec vojaci zo Severu a z Juhu našli oboch nepočujúcich vojakov v lese. Hneď si každý vojak myslel, že niektorý z dvoch nepočujúcich je špión. Ale nikto nevedel, kto by mohol byť špiónom. Preto sa všetci vojaci priblížili k dvom nepočujúcim mužom a svojimi puškami na nich namierili. Nepočujúci vojaci rýchlo oznámili: „Nie, nie, my sme nepočujúci, a to je všetko.“

             Nepočujúci prosili vojakov, aby toto stretnutie zostalo v tajnosti a nepovedali to svojim generálom. Iba boli veľmi radi, že mohli komunikovať s nepočujúcou osobou. Nepočujúci stále prosili, aby toto stretnutie nebrali ako zlo, pretože nie sú špiónmi.

            Keď nepočujúci povedali pravdu, všetci vojaci si vydýchli a zostali vo svojej skupine. Neskôr vojaci Severu a Juhu jedli a pili až do noci a dvaja nepočujúci sa stále medzi sebou rozprávali. Potom sa každá skupina vojakov so svojím nepočujúcim vojakom vrátila do svojho tábora.

Koniec smiley

 

Autor: neznámy

Text preložil a upravil: Roman Vojtechovský

Prekladateľka - figurantka: Ľudmila Baťová

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Rok vydania: 2016 (www.kniznicaticha.sk)

Rok vloženia na danú stránku: 2019

Použitá literatúra: Deaf Soldiers Involved in the Civil War. In: Mercenaries International Aliance: Social Gaming Network [online]. Social Gaming Network, 2005-2012 [cit. 7. 4. 2009]. Dostupné na www:<www.miaclan.net/showthread.php?14261-Deaf-Soldiers-Involved-in-the-Civil-War-amp-WW2-from-Russi>.

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 14.05.2024 08:36:39