Zlatuška a tri medvede

Zlatuška a tri medvede

Bez titulkov:

 
S otvorenými titulkami:
 
 
Zdroj: Gálová, Denisa - Holubová, Veronika - Vojtechovský, Roman, ed.: Rozprávky v posunkovom jazyku [DVD]. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2008.

 

Copyright © 2015 - 2021 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 21.09.2021 05:08:32