Poďakovanie

Január 2024

 • Elektronický a fyzický zborník odborných príspevkov: Tlmočenie nielen pre nepočujúce osoby vyšiel vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

December 2023

 • Spolu s vami, spolu s nami II.

Toto podujatie sa realizovalo s finančnou a vecnou podporou: Nadácia mesta Bratislavy, Ružička & partnersKlaster regionálneho rozvojaBagetka RačkoCreoComDarfyDomáce mini zákusky a Seik.

 • Publikácia: Mozaika ticha od autorky Veroniky Vojtechovskej

Vydanie publikácie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

November 2023

 • Konferencia: Tlmočenie nielen pre nepočujúce osoby

Táto aktivita sa realizovala s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Október - november 2023

 • Tlmočnícky klub rúčkarov: Príklady z praxe

Štyri podujatia tlmočníckeho klubu rúčkarov - príklady z praxe sa realizovali s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

September 2023

 • 9. Prešporský Medzinárodný deň nepočujúcich: Cesta k zlatému kľúču

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislavy a poskytnutiu vecných darov od predajcu reklamných predmetov Creocom a vydavateľstvu Seik

August 2023

 • Medová cesta včiel

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislavy.

September 2022

 • VIII. Prešporský Medzinárodný deň nepočujúcich - Mladý šéfkuchár

 

August 2022

 • V tíme je každý odvážny!

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie mesta Bratislavy.

September 2021

 • Vedomostná súťaž

 • VII. Prešporský medzinárodný deň nepočujúcich - Hrou k sociálnej interakcii

August 2021

 • V živote sa nestratíš, ak máš niekoho, komu veríš! 

Júl 2021

 • Prekonaj strach, oči nezatváraj!

Január - december 2020

 • Vydali sme elektronický Minislovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre oblasť informačná bezpečnosť, 14 elektronických publikácií na rôzne témy v súvislosti s informačnou bezpečnosťou a zverejnili sme 3 videonahrávky školenia o GDPR a bezpečnosti v elektronickom prostredí. Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Fondu SK-NIC v rámci výzvy pre malé projekty 2019. 

September 2020

 • VI. Prešporský medzinárodný deň nepočujúcich: Športom proti korone

Marec 2020

 • Rozšírenie posunkovej zásoby na Posunky.sk: Prekladovom slovníku slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka

November 2019

 • Učme deti úcte, ľudkosti a tolerancii

Aktivita sa realizovala s finančnou podporou z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy.

September 2019

 • Svet očami nepočujúcich detí (v rámci Putovného festivalu slovenského posunkového jazyka)

Aktivita sa realizovala s finančnou podporou z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy.

 • V. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - Oči, ktoré nevidia, uši, ktoré nepočujú

Za finančnú podporu a vecné odmeny patrí poďakovanie týmto partnerom:

Máj - september 2019

 • Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (Ku dňu​​ 10. septembra 2019 je do slovníka vložených 8 000 heslových slov a ich posunkových ekvivalentov - videozáznamov).

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore

 

Február - jún 2019

 • Súťaž: Zmeňme spolu telo do leta III.

 

Október 2018 - marec 2019

 • Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (Ku dňu​​ 31. marca 2019 je do slovníka vložených 7 761 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov - videí).

December 2018

 • Odborný seminár "Quo vadis pedagogika sluchovo postihnutých" spojený s posedením pri príležitosti 15. výročia vzniku SNEPEDA sa realizoval s finančnou podporou

     

September 2018

 • Aktívna účasť prednášajúceho o úvode do tajov posunkového jazyka a lektora minikurzu slovenského posunkového jazyka na jazykovom festivale LingvaFest 2018 sa realizovala s finančnou podporou

 

Jún - december 2018

 • Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (Ku dňu​​ 17. decembra 2018 je do slovníka vložených 7 373 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov - videí vrátane tematickej oblasti zdravotníctva).

 

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore

     

 

September 2017 - september 2018

 • Súťaž: Zmeňme spolu telo do leta II.

 

Máj - september 2018

 • Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (Ku dňu​​ 30. septembra 2018 je do slovníka vložených 7 053 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov - videí).

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore

Január - marec 2018

 • Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka 

Pre pracovnú konzultáciu a natáčanie jednotlivých posunkov sme využili priestor v miestnosti inštitútu Canadian Bilingual Institute, ktorý spolku formou sponzoringu poskytol o niekoľko hodín naviac zdarma, za čo mu srdečne ďakujeme. 

December 2017 

 • Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (Ku dňu​​ 6. januára 2018 je do slovníka vložených 5 281 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov - videí).

Projekt vyšiel vďaka finančnej podpore

  

 

 

November 2017

 • Konferencia: Plná inklúzia s posunkovým jazykom!

Dvaja účastníci, členovia SNEPEDA, sa zúčastnili na III. medzinárodnej konferencii v Budapešti organizovanej Svetovou federáciou nepočujúcich. Za účasť na konferencii sa realizovalo vďaka finančnej podpore

 

September 2017

 • IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - slová hrou

Za finančnú podporu, vecné odmeny a zábavné selfie fotografie patrí poďakovanie týmto partnerom:

Za poskytnutie bezplatného prenájmu miestnosti patrí poďakovanie Rodinnému centru Prešporkovo.

Jún 2017

 • Súťaž: Zmeňme spolu telo do leta 

Za vecné odmeny, za užitočné prednášky a za poskytnutie bezplatného prenájmu miestnosti patrí poďakovanie týmto partnerom:

  

  

 • Prednáška: Vysielanie s multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkovej reči a špeciálne titulkovanie) - zákonné povinnosti a ich dodržiavanie

Aktivita sa realizovala s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Občerstvenie pre účastníkov poskytli tri spoločnosti Bagetka na Račku, CrémeChic a Naša pekáreň.

 

       

 

Marec 2017

 • 2 % z dane pre prijímateľa: Spolok nepočujúcich pedagógov

Denník Pravda je našim partnerom, ktorá prezentuje aj naše občianske združenie pri prezentácii 2 % z dane. 

 

December 2016

Aktivita sa realizovala

 , s finančnými darmi dvoch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky: Béla Bugár a Juraj Droba a s udelením bezplatného webhostingu od spoločnosti .

 

September 2016

 • 3. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - hovoriace ruky

Aktivita sa realizovala vďaka sponzorom

            

 

            

 

  

 

            

 

        

 

    

 

           

 • 5. ročník DM ženský beh (hlavný partner - ČSOB)

Vďaka podpore registrácií od ČSOB si členky a sympatizanky SNEPEDA mohli niečo pre svoje zdravie urobiť, zabehať 4 kilometre, vypotiť, do cieľa doraziť a pocítiť, že víťazom bol každý z nich.  

Jún 2016

 • Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie

​Aktivita sa realizovala 

Za poskytnutie nápojov a drobného občerstvenia ďakujeme spoločnosti Ikopo, s.r.o.

Za poskytnutie priestoru pre deti ďakujeme Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej na Drotárskej ceste v Bratislave.

 

Január 2016

 • Spolu s vami, spolu s nami

Aktivita sa realizovala aj vďaka sponzorom:

                    

                                                     

                              

December 2015

 • Knižná publikácia Črepiny hluchoty

Knižná publikácia Črepiny hluchoty, ktorej autorkou je Veronika Vojtechovská, bola vydaná a rozposlaná do niektorých mestských knižníc Bratislavského samosprávneho kraja, do niektorých univerzitných a vedeckých knižníc a do všetkých základných a stredných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku. Príprava a realizácia publikácie sa realizovala vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja. 

                                   

November 2015

 • Športom proti drogám

Aktivita sa konala v spolupráci s Klubom nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci Rodinného centra Prešporkovo. 

                                                                        

Realizovala sa vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci projektu Spoznajme seba a okolie hrou. 

Ďakujeme aj sponzorom:

       

 

Október 2015

 • Tajomné sovie príbehy

Aktivita sa konala v spolupráci s Klubom nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci Rodinného centra Prešporkovo. 

Realizovala sa vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci projektu Spoznajme seba a okolie hrou. 

Ďakujeme aj sponzorom:

                                    

                                       

                                 

September 2015

 • 2. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - tyrkysová párty 

Aktivita sa konala v spolupráci s Klubom nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci Rodinného centra Prešporkovo. 

Realizovala sa vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci projektu Spoznajme seba a okolie hrou. 

Ďakujeme aj sponzorom:

                                

 

                           

 

                                 

                                       

                    

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 27.05.2024 18:09:12