O repe

O repe

 

Bez titulkov:

S otvorenými titulkami:

 

Zdroj: Gálová, Denisa - Holubová, Veronika - Vojtechovský, Roman, ed.: Rozprávky v posunkovom jazyku [DVD]. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2008.

 

Copyright © 2015 - 2023 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 25.09.2023 13:05:27