Nepočujúci prezident hneď teraz

       Thomas Hopkins Gallaudet s nepočujúcim učiteľom Laurentom Clercom založili prvú verejnú školu pre nepočujúcich v Spojených štátoch amerických v meste Hartford v roku 1817. Neskôr v roku 1857, najmladšie ôsme dieťa Thomasa Hopkinsa Gallaudeta, Edward Miner Gallaudet prišiel do Washingtonu, kde založil školu pre nepočujúcich. Škola sa rozvíjala a v roku 1864 sa pridala vyššia odborná škola – kolégium pre nepočujúcich. Neskôr v roku 1986 sa daná škola premenovala na Gallaudetovu univerzitu. Od založenia príslušnej školy až do roku 1987 vykonávalo pozíciu prezidenta univerzity šesť počujúcich prezidentov. 
 
 

      Koncom októbra 1987 výbor zriadený správnou radou prijal až 87 žiadostí na pozíciu prezidenta univerzity. Po ich vyhodnotení výbor znížil počet kandidátov na dvanásť. Každý absolvoval pohovor. Ďalej postúpilo šesť semifinalistov, z toho traja nepočujúci a traja počujúci kandidáti. Opätovne sa konal pohovor. Vzišiel sa užší výber troch kandidátov: dvaja nepočujúci Harvey Corson a Irving King Jordan a počujúca Elisabeth Zinserová.

 
 

       V utorok 1. marca 1988, niekoľko dní pred vymenovaním prezidenta Gallaudetovej univerzity, sa zhromaždilo viac ako tisíc účastníkov, prevažne študentov, ktorí požadovali, aby prezidentom univerzity bol nepočujúci. Dokonca žiadali, aby počujúca kandidátka stiahla svoju kandidatúru. 

 
 

       V nedeľu 6. marca správna rada rozhodla, že prezidentom Gallaudetovej univerzity sa stane Elisabeth Zinserová. Toto rozhodnutie vyvolalo hnev. Požadovali vysvetlenie od správnej rady. Počujúca predsedníčka danej rady Jane Spilmanová vraj dokonca povedala: „Nepočujúci ľudia nie sú schopní fungovať vo svete počujúcich.“ Študenti aj pedagógovia vyjadrili veľkú nespokojnosť nad rozhodnutím, začal sa protest. 

 
 

       Na druhý deň ráno sa zaparkovali autá pred každým vchodom univerzity a vypustili pneumatiky, čím zablokovali cestu do budovy univerzity. Okolo poludnia členovia správnej rady dostali štyri požiadavky od demonštrantov: a) Zinserová musí odstúpiť a vybrať nepočujúceho prezidenta, b) Spilmanová musí odstúpiť zo správnej rady, c) percento nepočujúcich členov správnej rady sa musí zvýšiť na najmenej 51 %, d) proti žiadnemu z demonštrantov nesmie dôjsť k žiadnym represáliám. Žiaľ, po rokovaní správna rada zamietla všetky požiadavky a trvala na svojom rozhodnutí. Nespokojní demonštranti spontánne pochodovali až k budove amerického Kapitolu. V tom čase sa zišlo niekoľko desiatok reportérov miestnych novín a televízií.

 
 

       Na tretí deň študenti pokračovali v proteste, dokonca odmietli ísť na vyučovanie. Ten prejav protestu trval celý deň. O proteste sa už hovorilo v mnohých národných televíziách a novinách po celej krajine. Demonštrácie pokračovali aj v ďalších dvoch dňoch. V piaty deň v noci Zinserová oznámila svoju rezignáciu. V šiesty deň, keď sa objavila správa o rezignácii Zinserovej, na pôde vysokej školy prevládala slávnostná atmosféra. V ôsmy deň v nedeľu 13. marca na tlačovej konferencii zástupcovia rady vyhlásili, že vyhovejú požiadavkám demonštrantov. Nepočujúcim prezidentom sa potom stal Irving King Jordan, ktorý bol zvolený za ôsmeho prezidenta Gallaudetovej univerzity.

 
 
Koniec smiley
 
 
Text upravil: Roman Vojtechovský
Prekladateľ - figurant: Roman Vojtechovský
Rok vloženia na danú stránku: 2022 
Použitá literatúra: Deaf President Now. Gallaudet university [online]. Washington [cit. 2022-03-24]. Dostupné z WWW: www.gallaudet.edu/about/history-and-traditions/deaf-president-now

 

Copyright © 2015 - 2024 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 07.04.2024 19:11:54