2 % z dane

 

Prečo darovať 2 % z dane práve nám?

My chceme umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.

V minulom roku 2018 sme vykonali tieto činnosti:

 • spustili sme elektronický dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka - www.posunky.sk,

 •  viedli sme intenzívny víkendový kurz tlmočenia pre nepočujúcich v Lúčkach pri Kremnici, ktorý organizovala Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka,

 • zorganizovali sme II. konferenciu pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie, ktorá sa konala v Bratislave pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka,

 • viedli sme prednášku o prekladovom slovníku v rámci Medzinárodného dňa nepočujúcich v Žiline,

 • viedli sme prednášku o úvode do tajov posunkového jazyka a minikurzy slovenského posunkového jazyka v rámci jazykového festivalu LingvaFest v Bratislave,

 • zorganizovali sme II. súťaž "Zmeňme spolu telo do leta" pre tých, ktorí sa zapojili do formovania postavy a zdravého chudnutia,

 • viedli sme prednášku o štruktúre viet v slovenskom posunkovom jazyku v rámci seminára k výučbe predmetu slovenského posunkového jazyka, ktorý organizoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave,

 • zúčastnili sme sa na III. konferencii Pro-Sign v srbskom Belehrade, ktorá niesla názov "Prevádzanie kvality výučby v posunkovom jazyku",

 • zorganizovali sme odborný seminár "Quo vadis pedagogika sluchovo postihnutých" spojený so slávnostným posedením pri príležitosti 15. výročia vzniku organizácie Spolok nepočujúcich pedagógov.

Tento rok by sme chceli pokračovať v podobných aktivitách predovšetkým usporiadať kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a rozšíriť prekladový slovník.

Pevne veríme, že si správny priateľ, ktorý môže podporiť naše občianske združenie, za čo Ti vopred ďakujeme.

 

Ako na to?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov. Vyber si najprv svoju cestu:

a) zamestnanec:

b) fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

c) právnická osoba:

d) zamestnanec/fyzická osoba - potvrdenie na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľných aktivít v roku 2018 (prikladá sa k vyhláseniu, alebo daňovému priznaniu fyzických osôb)

 

Údaje o nás:

 • názov: Spolok nepočujúcich pedagógov
 • sídlo: Pluhová 967/48, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
 • právna forma: občianske združenie
 • IČO: 37950801

 

Poznámka - viac informácií o:

 • dobrovoľníkoch, ako majú poukázať 3 % z dane, nájdete tu,
 • tom, ako má človek poukázať 2 % z dane, nájdete tu,
 • časových lehotách na poukázanie 2 % z dane, nájdete tu.

Ďakujeme za Tvoj čas! Ďakujeme za Tvoju podporu!

 

Copyright © 2015 - 2020 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist