2 % z dane

 

Prečo darovať 2 % z dane práve nám?

Chceme dokončiť elektronický portál prekladového slovníka slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka, ktorý by obsahoval najmenej 9 000 heslových slov a ich posunkové ekvivalenty. Bude sprístupnený verejnosti bezplatne. Takto bude mať počujúca verejnosť možnosť spoznávať krásu slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka komunity nepočujúcich. Zároveň tlmočníci, pedagógovia, rodičia nepočujúcich detí, ba aj nepočujúci majú možnosť obohacovať o nové posunky.

Budeme realizovať aktivity pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich v septembri (tradičný Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich) a vzdelávacie kurzy a semináre. 

Ako na to?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov. Vyberte si najprv svoju cestu:

a) zamestnanec:

b) fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

c) právnická osoba:

d) zamestnanec/fyzická osoba - potvrdenie na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľných aktivít v roku 2016 (prikladá sa k vyhláseniu, alebo daňovému priznaniu fyzických osôb)

 

Údaje o nás:

  • názov: Spolok nepočujúcich pedagógov
  • sídlo: Pluhová 967/48, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
  • právna forma: občianske združenie
  • IČO: 37950801

 

Poznámka - viac informácií o:

  • dobrovoľníkoch, ako majú poukázať 3 % z dane, nájdete tu,
  • tom, ako má človek poukázať 2 % z dane, nájdete tu,
  • časových lehotách na poukázanie 2 % z dane, nájdete tu.

Ďakujeme za Váš čas! Ďakujeme za vašu podporu!

 

2 % z dane - partner Pravda.sk 

 

Copyright © 2017 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist