2 % z dane

 

Prečo darovať 2 % z dane práve nám?

My chceme umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.

V minulom roku 2017 sme vykonali tieto činnosti:

 • vytvorili sme a sprístupnili elektronickú knižnicu www.kniznicaticha.sk, ktorá obsahuje sedem známych príbehov zo sveta ticha,

 • vykonali sme preklad textového sprievodcu expozíciou Múzea špeciálneho školstva v Levoči do slovenského posunkového jazyka, natočili sme a vypracovali videá,

 • viedli sme praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich, ktorí sa chceli zdokonaliť v písanom slovenskom jazyku,

 • usporiadali sme IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich – slová hrou pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov,

 • zúčastnili sme sa na III. medzinárodnej konferencii v Budapešti, organizovanej Svetovou federáciou nepočujúcich, s názvom Plná inklúzia s posunkovým jazykom a následne v Bratislave sme pripravili prednášku s obsahom informácií z konferencie,

 • organizovali sme súťaž Zmeňme spolu telo do leta pre tých, ktorí sa chceli zapojiť do súťaže v rámci zdravého chudnutia,

 • vytvorili sme dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka – www.posunky.sk, ku dňu 5. februára je do slovníka vložených 5 445 hesiel.

Tento rok by sme chceli pokračovať v podobných aktivitách predovšetkým usporiadať kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a rozšíriť prekladový slovník.

Pevne veríme, že si správny priateľ, ktorý môže podporiť naše občianske združenie, za čo Ti vopred ďakujeme.

 

Ako na to?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov. Vyber si najprv svoju cestu:

a) zamestnanec:

b) fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

c) právnická osoba:

d) zamestnanec/fyzická osoba - potvrdenie na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľných aktivít v roku 2017 (prikladá sa k vyhláseniu, alebo daňovému priznaniu fyzických osôb)

 

Údaje o nás:

 • názov: Spolok nepočujúcich pedagógov
 • sídlo: Pluhová 967/48, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
 • právna forma: občianske združenie
 • IČO: 37950801

 

Poznámka - viac informácií o:

 • dobrovoľníkoch, ako majú poukázať 3 % z dane, nájdete tu,
 • tom, ako má človek poukázať 2 % z dane, nájdete tu,
 • časových lehotách na poukázanie 2 % z dane, nájdete tu.

Ďakujeme za Tvoj čas! Ďakujeme za Tvoju podporu!

 

 

Copyright © 2015 - 2018 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist