Prezentácie

SNEPEDA

usporiadala dňa 30. júna 2018 v Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna na Drotárskej ceste v Bratislave aktivitu:

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie      pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka.

 

Zoznam prednášajúcich a ich prezentácie:

 

 

Socia - nadácia napodporu sociálnych zmien

organizovala dňa 22. 6. 2018 v bratislavskom Hoteli Saffron konferenciu: 

Nezávislý život - čo to pre mňa znamená?

 

 

SNEPEDA

 

organizovala dňa 9. decembra 2017 v klubovni Bratislavského spolku nepočujúcich 1930 prednášku: 

Odkaz z budapeštianskej konferencie o plnej inklúzii s posunkovým jazykom.

 

 

 

SNEPEDA

organizovala dňa 16. júna 2017 v budove televízie RTVS v Bratislave prednášku:

Vysielanie s multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkovej reči a špeciálne titulkovanie) - zákonné povinnosti a ich dodržiavanie.

 

 

 

SNEPEDA

usporiadala dňa 25. júna 2016 v Centre účelových zariadení – stredisku SUZA v Bratislave aktivitu:

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie.

 

Zoznam prednášajúcich a ich prezentácie:

  • JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím: Činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 
  • MgA. Michal Hefty - Mgr. Anna Bartalová, zástupcovia organizácií občanov so sluchovým postihnutím: Zástupcovia organizácií občanov so sluchovým postihnutím - ich dobrovoľná funkcia 
 
 
  • Mgr. Jaroslav Cehlárik, riaditeľ Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých: Existencia tlmočníckej služby pre nepočujúcich klientov vytvárajúca inkluzívny život
 
  • Mgr. Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu: Európsky parlament a jeho aktivity vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím
 
  • PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, predseda Spolku nepočujúcich pedagógov - MgA. Michal Hefty, riaditeľ Myslím - centra kultúry Nepočujúcich - Mgr. Angela Hefty, PhD., zástupkyňa riaditeľa Myslím - centra kultúry Nepočujúcich: Služby pre osoby so sluchovým postihnutím v kontexte implementácie Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím
 

 

  • PaedDr. Elena Mendelová, PhD. - Mgr. Renáta Holenová - PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, zamestnanci Centra podpory študentov so špecifickými potrebami, Univerzita Komenského v Bratislave: Prístup k vysokoškolskému vzdelaniu pre študentov so sluchovým postihnutím. Systém podpory na Univerzite Komenského v Bratislave

 

 

 

Copyright © 2015 - 2020 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

TOPlist
aktualizované: 25.09.2020 08:37:56