Titulná stránka

Úvod

 

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA. Je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Združuje nepočujúcich pedagógov, odborníkov, lektorov slovenského posunkového jazyka, ktorí chcú umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania. 

 

Informácie o 2 % z dane nájdete tu. Ďakujeme :-)

 

  • Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra SAV sme zaslali žiadosť o riešenie problematickej lexikálnej jednotky "hluchonemý", aby do elektronických a tlačených slovníkov k príslušnej lexikálnej jednotke pridali údaj, že je to pejoratívny výraz. Od ústavu sme dostali odpoveď o hodnotení lexikálnej jednotky "hluchonemý" vo výkladových slovníkoch slovenčiny.
  • Správy aktivít Spolku nepočujúcich pedagógov aktualizujeme na facebookovej stránke https://www.facebook.com/SNEPEDA/ a analogicky správy o slovníku www.posunky.sk aktualizujeme na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Posunky.sk/
  • Ďalšie fotografie septembrových aktivít - súťaž "Zmeňme spolu telo do leta", prednáška o slovníku na Medzinárodnom dni nepočujúcich v Žiline a prednáška o úvode do tajov do posunkového jazyka a minikurz slovenského posunkového jazyka na jazykovom festivale Lingvafest v Bratislave - nájdete tu.
  • Vyšli Videonovinky SNEPEDA 1/2018.
  • PowerPointové príspevky z II. konferencie pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka nájdete tu.
  • Fotografie z II. konferencie pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka nájdete tu.
  • Podali sme sťažnosť Rade pre vysielanie a retransmisiu, komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím a verejnej ochrankyňe práv voči spravodajskej televízii TA3, ktorá porušuje zákon o vysielaní a retransmisii a vyhlášku o skrytých titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím.

Copyright © 2015 - 2019 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist