Titulná stránka

Úvod

 

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA. Je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Združuje nepočujúcich pedagógov, odborníkov, lektorov slovenského posunkového jazyka, ktorí chcú umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania. 

 

Pripravované aktivity SNEPEDA v roku 2017

 

 • termín: v rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich v dňoch 18. - 24. septembra 2017 bude spustený elektronický prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
  • ku dňu​​ 5. augusta 2017 je do slovníka vložených 5 010 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov (videí)
  • projekt sa realizuje s finančnou podoprou Nadácie Eset, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a Ministerstva kultúry SR   

 

 

 • termín: 30. septembra 2017 (sobota) od 14.00 do 19.00 hod. - IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - slová hrou

 • aktivita sa realizuje s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a so spoluprácou Rodinného centra Prešporkovo

                  

 

 • termín: 8.-10. novembra 2017 (streda - piatok) - účasť dvoch členov SNEPEDA na III. medzinárodnej konferencii Svetovej federácie nepočujúcich s názvom: Plná inklúzia s posunkovým jazykom
  • ​miesto: Budapešť
  • web: http://wfdbudapest2017.com/
  • možnosť účasti dvoch členov SNEPEDA na konferencii v Budapešti je vďaka podpore

 • termín: 9. decembra 2017 (sobota) - prednáška: Odkaz z konferencie o plnej inklúzii s posunkovým jazykom
  • miesto: Bratislava (presné miesto a čas určíme neskôr)
  • služba: na prednáške bude prítomný tlmočník slovenského posunkového jazyka
  • prihlásenie: je potrebné sa prihlásiť do utorka 5. decembra na emailovej adrese snepeda@gmail.com
  • aktivita sa realizuje

 

Realizované aktivity tohto roku

 

 • Od 1. marca do 28. júna 2017 sa realizoval praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich

 • Od 4. novembra 2016 do 25. júna 2017 sa uskutočnila súťaž: Zmeňme spolu telo do leta.

 • Dňa 16. júna 2017 sa konala prednáška: Vysielanie s multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkovej reči a špeciálne titulkovanie) - zákonné povinnosti a ich dodržiavanie. Powerpointovú prezentáciu z prednášky nájdete tu a článok o prednáške tu.

 • Dňa 5. júna 2017 sme pridali videosprávu v slovenskom posunkovom jazyku: Neziskovky všeobecne: Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií - dôležitá informácia hlavne pre štatutárnych zástupcov občianskych združení.

 • Koncom januára 2017 sme sprístupnili elektronickú knižnicu: www.kniznicaticha.sk. Ide o špeciálny publikačný formát, ktorý obsahuje texty v písanom (slovenskom) jazyku, videá v (slovenskom) posunkovom jazyku a zvukové záznamy hovoreného (slovenského) jazyka.

 

Copyright © 2017 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist