Titulná stránka

Úvod

 

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA. Je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Združuje nepočujúcich pedagógov, odborníkov, lektorov slovenského posunkového jazyka, ktorí chcú umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania. 

 

Pripravované aktivity SNEPEDA v roku 2017

      

 • termín: 8. - 10. novembra (streda - piatok) - účasť dvoch členov SNEPEDA na III. medzinárodnej konferencii Svetovej federácie nepočujúcich s názvom: Plná inklúzia s posunkovým jazykom
  • ​miesto: Budapešť
  • web: http://wfdbudapest2017.com/
  • možnosť účasti dvoch členov SNEPEDA na konferencii v Budapešti je vďaka podpore

 

 • termín: 9. decembra  (sobota) bude spustený elektronický prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
  • ku dňu​​ 3. októbra 2017 je do slovníka vložených 5 102 slovných hesiel a ich posunkových ekvivalentov (videí)
  • projekt sa realizuje s finančnou podoprou Nadácie Eset, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja​   

  

 

 • termín: 9. decembra (sobota) - prednáška: Odkaz z konferencie o plnej inklúzii s posunkovým jazykom
  • miesto: Bratislava (presné miesto a čas určíme neskôr)
  • služba: na prednáške bude prítomný tlmočník slovenského posunkového jazyka
  • prihlásenie: je potrebné sa prihlásiť do utorka 5. decembra na emailovej adrese snepeda@gmail.com
  • aktivita sa realizuje

 

Realizované aktivity tohto roku

 

 • Dňa 30. septembra sa konala aktivita IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - slová hrou. Obrázky danej aktivity nájdete - tu a článok - tu.

 • Dňa 28. septembra sme pridali videosprávu v slovenskom posunkovom jazyku: Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ.

 • Dňa 31. augusta sme pridali videosprávu v slovenskom posunkovom jazyku: Združenia: praktické otázky spojené s účtovaním a povinnosťou ukladať účtovné závierky.

 • Dňa 24. augusta sme pridali videomagazín - Videonovinky SNEPEDA 1/2017.

 • Spolok nepočujúcich pedagógov sa zapojil do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnych službách 448/2008 viacerými pripomienkami a to 13 zásadnými. Pripomienky, ktoré sme poslali pánu ministrovi MPSVR SR, nájdete tu. Na konci listu sú dve priložené prílohy: a) minimálna finančná odmena tlmočenia v jednotlivých krajinách Európy a b) priama a nepriama činnosť tlmočenia v jednotlivých krajinách Európy. Dostali sme list od pána ministra MPSVR SR, ktorý nájdete tu

 • Od 1. marca do 28. júna sa realizoval praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich

 • Od 4. novembra 2016 do 25. júna 2017 sa uskutočnila súťaž: Zmeňme spolu telo do leta.

 • Dňa 16. júna sa konala prednáška: Vysielanie s multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkovej reči a špeciálne titulkovanie) - zákonné povinnosti a ich dodržiavanie. Powerpointovú prezentáciu z prednášky nájdete tu a článok o prednáške tu.

 • Dňa 5. júna sme pridali videosprávu v slovenskom posunkovom jazyku: Neziskovky všeobecne: Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií - dôležitá informácia hlavne pre štatutárnych zástupcov občianskych združení.

 • Koncom januára sme sprístupnili elektronickú knižnicu: www.kniznicaticha.sk. Ide o špeciálny publikačný formát, ktorý obsahuje texty v písanom (slovenskom) jazyku, videá v (slovenskom) posunkovom jazyku a zvukové záznamy hovoreného (slovenského) jazyka.

 

Copyright © 2017 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist