Titulná stránka

Úvod

 

Vitajte na webovej stránke občianskeho združenia Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA. Je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Združuje nepočujúcich pedagógov, odborníkov, lektorov a podporovateľov, ktorí chcú umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania. 

 

  • Vypracovali sme výročnú správu za rok 2019 - tu.

  • Zapojili sme sa do prieskumu verejnej ochrankyne práv zameraného na zistenie stavu bezbariérového prístupu vo vlakoch a na osobných železničných staniciach. Trojstranný list, ktorý sme poslali verejnej ochrankyne práv, nájdete tu

  • Pridali sme 6 videorozprávok a 44 krátkych videopublikácií známych slovenských prísloví s voľným prekladom do slovenského posunkového jazyka. Môžete ich nájsť tu.

  • Pridali sme dve videonovinky - Videonovinky SNEPEDA 2/2018 a Videonovinky SNEPEDA 1/2019.

  • Správy o pripravovaných a realizovaných aktivít SNEPEDA aktualizujeme na tejto facebookovej stránke.

  • Správy o Posunky.sk: Prekladovom slovníku slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (www.posunky.sk) aktualizujeme na druhej facebookovej stránke

  • Realizované aktivity SNEPEDA si môžete pozrieť aj na menu Fotogaléria

  • Spravujeme Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka.

  • Vďaka fyzickým a právnickým osobám sme mohli realizovať aktivity SNEPEDA. Príslušné fyzické a právnické osoby nájdete na menu Poďakovanie.

Copyright © 2015 - 2020 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist