Kto sme?

Občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA, je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Vznikla v roku 2003. Združuje nepočujúcich pedagógov, odborníkov, lektorov slovenského posunkového jazyka, ktorí chcú umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.

Členmi tohto spolu sú súčasní aj bývalí pedagogickí a odborní pracovníci, ktorí sa chcú podieľať aj podieľajú sa na vzdelávaní osôb s poruchou sluchu. Členovia sa snažia podľa možností pripravovať a organizovať tieto činnosti, ktoré sú v súlade so stanovami Spolku nepočujúcich pedagógov. Snažia sa vyvíjať takéto činnosti, ktoré by boli, alebo mohli byť prospešné pre osoby s poruchou sluchu a ich priateľov.

Hlavným cieľom SNEPEDA je podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby v oblasti edukácie osôb s poruchou sluchu, v oblasti výskumu edukácie osôb s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka, v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich. 

Medzi organizované činnosti SNEPEDA patria:

  • vzdelávacie kurzy, workshopy, školenia, prednášky, semináre, konferencie,
  • tvorba knižných a multimediálnych publikácií,
  • účasť na rôznych stretnutiach, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním osôb s poruchou sluchu, s posunkovým jazykom ako prirodzeným jazykom komunity nepočujúcich, s občianskymi právami a životnými podmienkami osôb s poruchou sluchu,
  • udržiavanie a podpora slovenského posunkového jazyka ako prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich,
  • preklad textov zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a naopak, jazykové a obsahové supervízorovanie slovenského posunkového jazyka.

SNEPEDA sa nachádza v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, tiež v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

SNEPEDA je členom Slovenskej humanitnej rady.

 

Copyright © 2015 - 2019 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist