Kto sme?

Občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA, je celoslovenská, nezisková a dobrovoľná organizácia. Vznikla v roku 2003. Združuje nepočujúcich pedagógov, odborníkov, lektorov a podporovateľov, ktorí chcú umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.

Členmi tohto spolu sú súčasní aj bývalí pedagogickí a odborní pracovníci, ktorí sa chcú podieľať aj podieľajú sa na vzdelávaní osôb s poruchou sluchu. Členovia sa snažia podľa možností pripravovať a organizovať tieto činnosti, ktoré sú v súlade so stanovami Spolku nepočujúcich pedagógov. Snažia sa vyvíjať takéto činnosti, ktoré by boli, alebo mohli byť prospešné pre osoby s poruchou sluchu a ich priateľov.

Hlavným cieľom SNEPEDA je podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby v oblasti edukácie osôb s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka, v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich. 

Medzi organizované činnosti SNEPEDA patria:

  • vzdelávacie kurzy, workshopy, školenia, prednášky, semináre, konferencie,
  • tvorba knižných a multimediálnych publikácií,
  • účasť na rôznych stretnutiach, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním osôb s poruchou sluchu, s posunkovým jazykom ako prirodzeným jazykom komunity nepočujúcich, s občianskymi právami a životnými podmienkami osôb s poruchou sluchu,
  • udržiavanie a podpora slovenského posunkového jazyka ako prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich,
  • preklad textov zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a naopak, jazykové a obsahové supervízorovanie slovenského posunkového jazyka.

SNEPEDA sa nachádza v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, tiež v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

SNEPEDA je členom Slovenskej humanitnej rady.

 

Copyright © 2015 - 2020 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist