2 % z dane

 

 

Prečo darovať 2 % z dane práve nám?

My chceme umožniť najmä nepočujúcim osobám zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.

V minulom roku 2019 sme vykonali tieto činnosti:

 • usporiadali sme V. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich – na tému: Oči, ktoré nevidia, uši, ktoré nepočujú - aktivita určená pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov,

 • uskutočnili sme Svet očami nepočujúcich detí - aktivita určená pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov,

 • realizovali sme spoločný kvíz detí a seniorov v klube nepočujúcich,

 • pridali sme ďalšie heslové slová a ich posunkové ekvivalenty do dvojjazyčného prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka – www.posunky.sk,

 • viedli sme rýchlokurzy slovenského posunkového jazyka a prednášku o úvode do tajov posunkového jazyka,

 • vykonali sme voľný preklad známych slovenských prísloví do slovenského posunkového jazyka prostredníctvom krátkych videopublikácií,

 • organizovali sme súťaž Zmeňme spolu telo do leta pre tých, ktorí sa chceli zapojiť do súťaže v rámci zdravého chudnutia.

Tento rok by sme chceli pokračovať v podobných aktivitách predovšetkým usporiadať kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti a rozšíriť prekladový slovník.

Pevne veríme, že si správny priateľ, ktorý môže podporiť naše občianske združenie, za čo Ti vopred ďakujeme.

 

Ako na to?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov. Vyber si najprv svoju cestu:

a) zamestnanec:

b) fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

c) právnická osoba:

d) zamestnanec/fyzická osoba - potvrdenie na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľných aktivít v roku 2019 (prikladá sa k vyhláseniu, alebo daňovému priznaniu fyzických osôb)

 

Údaje o nás:

 • názov: Spolok nepočujúcich pedagógov
 • sídlo: Pluhová 967/48, 831 03 Bratislava - Nové Mesto
 • právna forma: občianske združenie
 • IČO: 37950801

 

Poznámka - viac informácií pre:

 • dobrovoľníkov, ako majú poukázať 3 % z dane, nájdete tu,
 • fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, nájdete tu,
 • zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonaní ročného zúčtovania, nájdete tu
 • právnické osoby, nájdete tu.

Ďakujeme za Tvoj čas! Ďakujeme za Tvoju podporu!

 

Copyright © 2015 - 2021 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

TOPlist
aktualizované: 07.01.2021 13:45:12