E-shop od iných vydavateľstiev

Vitajte v našom e-shope, kde vám ponúkame publikácie od iných vydavateľstiev. V prípade záujmu je možné si objednať emailom: snepeda(a)gmail.com. V cene nie sú zahrnuté poplatky za poštovné a balné. 

 

 Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a   mládeže (zborník)

 Zostavovatelia: Mária Orgonášová - Jozef Tiňo

 Rok vydania: 2011

 Vydavateľstvo: Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

 Počet strán: 120

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Obsah: tu

 

 Európske modely úspešnej praxe v odbornom vzdelávaní a   príprave: Účasť žiakov so špeciálnymi vzdelávacími   potrebami/zdravotným postihnutím na odbornom vzdelávaní   a príprave (zborník)

 Rok vydania: 2013

 Vydavateľstvo: European Agency for Development in Special Needs

 Počet strán: 50

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Obsah: tu

 
 Hluchota - reč - poznanie (kniha)

 Autor: Anton Uherík

 Rok vydania: 1990

 Vydavateľstvo: Osveta

 Počet strán: 192

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Obsah: tu

 
 
 

 Kniha - knižnica - postihnuté dieťa (kniha)

 Zostavovateľky: Jana Kazmérová

 Rok vydania: 1995

 Vydavateľstvo: Metodické centrum mesta Bratislavy

 Počet strán: 76

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Obsah: tu

 

 

 Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita (zborník)

 Zostavovatelia: Blanka Šulavíková - Emil Višňovský

 Rok vydania: 2006

 Vydavateľstvo: Iris

 Počet strán: 260

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

  Obsah: tu

 

 

 Pedagogika sluchovo postihnutých (kniha)

 Autorka: Beáta Krahulcová-Žatková

 Rok vydania: 1993

 Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave

 Počet strán: 160

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

  Obsah: tu

 

 

 Psychologie sluchově postižených ve školní praxi (kniha)

 Zostavovateľky: Zoja Šedivá

 Rok vydania: 2006

 Vydavateľstvo: Septima

 Počet strán: 124

 Jazyk: český

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Obsah: tu

 

 Školská integrácia sluchovo postihnutých detí a   mládeže (zborník)

 Zostavovatelia: Magdaléna Lehocká a Ondrej Matuška

 Rok vydania: 2001

 Vydavateľstvo: The British Council

 Počet strán: 210

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Obsah: tu

 

 Špeciálna dramatická výchova v sociálnej a špeciálnej   pedagogike (kniha)

 Autori: Katarína Majzlánová - Albín Škoviera - Peter Fudaly

 Rok vydania: 2004

 Vydavateľstvo: Humanitas

 Počet strán: 124

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Obsah: tu

 

 

 Štandardy kvality podporovaného zamestnávania (zborník)

 Autor: Viera Záhorcová

 Rok vydania: 2009

 Vydavateľstvo: Agentúra podporovaného zamestnávania

 Počet strán: 36

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

  Obsah: tu

 
 

 Výchova a vzdelávanie znevýhodnených detí (zborník)

 Zostavovateľka: Magdaléna Habšudová - Alica Vančová

 Rok vydania: 2000

 Vydavateľstvo: Iuventa

 Počet strán: 124

 Jazyk: slovenský

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Obsah: tu

 

 

 Základná posunková zásoba pre komunikáciu 

 s nepočujúcimi  deťmi (videokazeta)

 Autorky projektu: Darina Tarcsiová - Mária Košútová 

 Rok vydania: 2003

 Vydavateľstvo: Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich  Slovenska

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Obsah: Videokazeta s posunkovou zásobou pre potreby komunikácie medzi počujúcimi a ich nepočujúcimi deťmi. Obsahuje tieto okruhy: telo, starostlivosť o telo, oblečenie, zdravie a choroba, rodina, oslava narodenín, niektoré sviatky, dom, izba, nákup, raňajky, prestieranie, obed, pečenie, škola, materská škola, cesta do školy, zvieratá a rastliny, počasie a čas.

Copyright © 2015 - 2023 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 29.11.2023 04:58:41