E-shop od iných vydavateľstiev

Vitajte v našom e-shope, kde vám ponúkame publikácie od iných vydavateľstiev. V prípade záujmu je možné si objednať emailom: snepeda(a)gmail.com. V cene nie sú zahrnuté poplatky za poštovné a balné. 

 

 Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a  mládeže (zborník)

 Zostavovatelia: Mária Orgonášová - Jozef Tiňo

 Rok vydania: 2011

 Vydavateľstvo: Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

 Počet strán: 120

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 2 ks

Obsah: tu

 

 Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých   detí (zborník)

 Zostavovateľky: Magdaléna Habšudová - Alica Vančová

 Rok vydania: 2001

 Vydavateľstvo: Iuventa

 Počet strán: 158

 Jazyk: slovenský

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: tu

 

 Európske modely úspešnej praxe v odbornom vzdelávaní a   príprave: Účasť žiakov so špeciálnymi vzdelávacími   potrebami/zdravotným postihnutím na odbornom vzdelávaní   a príprave (zborník)

 Rok vydania: 2013

 Vydavateľstvo: European Agency for Development inSpecial Needs

 Počet strán: 50

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: tu

 

 Kariérové poradenstvo a možnosti facilitácie kariérového   vývinu nepočujúcich (kniha)

 Autor: Marian Groma

 Rok vydania: 2012

 Vydavateľstvo: Univerzita Komenského v Bratislave

 Počet strán: 175

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: a) kariérové poradenstvo v podmienkach diverzity populácie, b) koncepty a modely postihnutia ako východiská pre kariérové poradenstvo nepočujúcich, c) špecifiká utvárania psychiky nepočujúcich, d) kariéra a nepočujúci - skutočnosť, podmienky, diagnostika, e) niektoré faktory stimulujúce a facilitujúce vývin nepočujúcich, f) inštitucionalizovaná podpora kariérového vývinu a zamestnávania nepočujúcich, g) kompetencie poradcu a etické aspekty v kariérovom poradenstve nepočujúcich, h) perspektívy kariérového poradenstva pre nepočujúcich.

 

 Raná staroslivosť o nepočujúce dieťa (Spomienky rodičov,  ktorí to už majú za sebou (kniha)

 Zostavovateľka: Darina Tarcsiová

 Rok vydania: 2007

 Vydavateľstvo: Asociácia rodičov nepočujúcich detí Slovenska

 Počet strán: 104

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks 

 Obsah: tu

 

Rozvíjanie reči mentálne retardovaných detí raného a predškolského veku (kniha)

 Autori: Viktor Lechta - Ondrej Matuška 

 Rok vydania: 1995

 Vydavateľstvo: Invocentrum

 Počet strán: 152

 Jazyk: slovenský

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah: tu

 

 Systém komplexnej starostlivosti o žiakov s narušenou

 komunikačnou schopnosťou až po úspešné ukončenie

 prípravy na povolanie (zborník + CD)

 Zostavovatelia: Ľuboslava Porubovičová a kolektív

 Rok vydania: 2007

 Vydavateľstvo: Základná škola internátna pre žiakov s chynami reči,

 Lučenec

 Počet strán: 84

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

Na sklade: 1 ks

Obsah: Špecifiká vzdelávania detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Komunikácia s deťmi so špecifickými problémami. Komunikácia s dieťaťom. Dyslexia. Problematika dysgrafie u žiakov ZŠ. Žiak s dysortografiou v ZŠ. Dyskalkúlia. Vývinová dysfázia. Individuálny vzdelávací plán.

 

 Štandardy kvality podporovaného zamestnávania (zborník)

 Autor: Viera Záhorcová

 Rok vydania: 2009

 Vydavateľstvo: Agentúra podporovaného zamestnávania

 Počet strán: 36

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

 Obsah: tu

 

 Výchova a vzdelávanie znevýhodnených detí (zborník)

 Zostavovateľka: Magdaléna Habšudová - Alica Vančová

 Rok vydania: 2000

 Vydavateľstvo: Iuventa

 Počet strán: 124

 Jazyk: slovenský

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

 Obsah: tu

 

 Základná posunková zásoba pre komunikáciu 

 s nepočujúcimi  deťmi (videokazeta)

 Autorky projektu: Darina Tarcsiová - Mária Košútová 

 Rok vydania: 2003

 Vydavateľstvo: Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich  Slovenska

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

 

Videokazeta s posunkovou zásobou pre potreby komunikácie medzi počujúcimi a ich nepočujúcimi deťmi. Obsahuje tieto okruhy: telo, starostlivosť o telo, oblečenie, zdravie a choroba, rodina, oslava narodenín, niektoré sviatky, dom, izba, nákup, raňajky, prestieranie, obed, pečenie, škola, materská škola, cesta do školy, zvieratá a rastliny, počasie a čas.

 

Copyright © 2015 - 2021 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

aktualizované: 18.06.2021 08:44:02