Videosprávy

Na tejto stránke nájdete užitočné videosprávy v slovenskom posunkovom jazyku. Príspevky čerpáme zo Centrálneho registra pre neziskový sektor. Prístup k nemu je vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

 

 

Neziskovky všeobecne: Návrh nového zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií - dôležitá informácia hlavne pre štatutárnych zástupcov občianskych združení

 

Poskytujeme len výťah z príspevku - zdroj príspevku.

 

Združenia: Praktické otázky spojené s účtovaním a povinnosťou ukladať účtovné závierky

 

Poskytujeme len výťah z príspevku - zdroj príspevku.

 

Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov Európskej únie

 

Zdroj príspevku.    Príručka.

 

Copyright © 2015 - 2019 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist