Videonovinky

Na tejto stránke nájdete videonovinky, ktoré vychádzajú 2-x ročne. Budeme vás informovať o dianí nášho občianskeho združenia Snepeda v slovenskom posunkovom jazyku a s otvorenými slovenskými titulkami. 

 

Videonovinky SNEPEDA 1/2019

Obsah:

 • stretnutie predsedov mestských organizácií nepočujúcich - organizačných jednotiek dvoch občianskych združení Asociácie Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) a Slovenského zväzu nepočujúcich,

 • aktívna prednáška pre pracovníkov bratislavského letiska informácie o cestujúcich so sluchovým postihnutím,

 • pracovné stretnutia o hodnotení jednotlivých posunkov na elektronickom slovníku www.posunky.sk,

 • výročná správa za rok 2018,

 • XI. Valné zhromaždenie SNEPEDA vrátane volieb na pozíciu predsedu,

 • účasť na odbornom okrúhlom stole na tému "Optimalizácia procesu poskytovania tlmočníckej služby na Slovensku",

 • 3. ročník súťaže "Zmeňme spolu telo do leta",

 • účasť na bratislavskej konferencii “Nezávislý život - Správne otázky”,

 • splnenie zákonnej povinnosti k novému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií.

 

 

Videonovinky SNEPEDA 2/2018

Obsah:

 • sťažnosť voči súkromnej spravodajskej televízii TA3,

 • aktívna prednáška o slovníku Posunky.sk na Medzinárodnom dni nepočujúcich v Žiline,

 • aktívna účasť na jazykovom festivale LingvaFest 2018,

 • súťaž: Zmeňme spolu telo do leta II.,

 • aktívna účasť na seminári k výučbe slovenského posunkového jazyka,

 • pasívna účasť na konferencii: Predvádzanie kvality výučby v posunkovom jazyku,

 • pasívna účasť na seminári: Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda pre udržateľný rozvoj 2030,

 • pracovné stretnutie šiestich lídrov občianskych združení nepočujúcich v Žiline,

 • žiadosť o riešenie problematickej lexikálnej jednotky "hluchonemý",

 • galavečer spojený s vyhlásením výsledkov súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 - 2018",

 • slávnostné posedenie pri príležitosti 15. ročníka vzniku SNEPEDA.

 

 

Videonovinky SNEPEDA 1/2018

Obsah:
 • informácie o aktivitách SNEPEDA za 1. polrok 2018:

  • projekt: Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka,

  • intenzívny víkendový kurz tlmočenia pre nepočujúcich v Lúčkach pri Kremnici,

  • II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie (prezentácie),

 • informácie od predsedu SNEPEDA za 2. polrok 2017:

 

 

Videonovinky SNEPEDA 2/2017

Obsah:
 • informácie o aktivitách SNEPEDA za 2. polrok 2017:

 • informácie od predsedu SNEPEDA za 2. polrok 2017:

  • pripomienkovanie k návrhu novely zákona o sociálnych službách 448/2008.

 

Videonovinky SNEPEDA 1/2017

Obsah:

 • informácie o aktivitách SNEPEDA za 1. polrok 2017:

  • prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka,

  • praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich,

  • prednáška: vysielanie s multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkovej reči a špeciálne titulkovanie) - zákonné povinnosti a ich dodržiavanie,

  • preklad textového sprievodcu expozíciou Múzea špeciálneho školstva v Levoči do slovenského posunkového jazyka,

  • súťaž "Zmeňme spolu telo do leta",

 • informácie od predsedu SNEPEDA za 1. polrok 2017

  • výročná a finančná správa za rok 2016,

  • zasadnutie XI. Predsedníctva SNEPEDA,

  • návrh novelizácie zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb,

  • volebné zhromaždenie zástupcov organizácií osôb so sluchovým postihnutím,

  • videospráva - o neziskovkách všeobecne - o návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií.

 

Videonovinky SNEPEDA 2/2016

Obsah:

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:

  • 3. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - hovoriace ruky,

  • tvorba portálu elektronickej knižnice www.kniznicaticha.sk,

  • informačno-vzdelávací portál prekladového slovníka slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka

 • ​informácie od predsedu SNEPEDA:

  • 2 % z dane,

  • špeciálny program Fono2,

  • pracovné stretnutie k problematike novelizácie zákona Národnej rady SR č. 149/1995 o posunkovej reči nepočujúcich osôb.

 • poďakovanie.

 

Videonovinky SNEPEDA 1/2016

Obsah:

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:

  • workshop o metodike čilského posunkového jazyka,

  • Spolu s vami, spolu s nami,

  • konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie

 • informácie od predsedu SNEPEDA:

  • aktualizovanie stanov SNEPEDA,

  • daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015,

  • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, 

  • internetový portál Dobromat.sk,

  • vyhodnocovanie služieb pre osoby so sluchovým postihnutím v kontexte implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.,

 • ​poďakovanie od SNEPEDA.

Videonovinky SNEPEDA 2/2015

Obsah:

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:

  • 2. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - tyrkysová párty,

  • Tajomné sovie príbehy,

  • Športom proti drogám,

  • vydanie publikácie Črepiny hluchoty,

 • informácie od predsedu SNEPEDA:

  • ​podporné stanovisko k projektu o automatickom titulkovaní pre televízne relácie pre Technickú univerzitu v Košiciach,

  • vyplnený formulár na podporu výzvy na zlepšenia starostlivosti o detí s poruchou sluchu v zdravotníctve pre NepocujuceDieta.sk,

  • podieľanie sa na návrhu zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb,

  • výročná správa za rok 2015, 

 • poďakovanie od SNEPEDA.

Videonovinky SNEPEDA 1/2015

Obsah:

 • informácie od staronového predsedu SNEPEDA:

  • ​médiá: Videonovinky SNEPEDA, www.snepeda.wbl.sk, Facebook,

  • zasadnutia: IV. Kongres SNEPEDA, IX. Predsedníctvo SNEPEDA,

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:

  • príprava k vydaniu publikácie Črepiny hluchoty,

  • Deň detí - Stratený poklad pirátov,

  • príprava k organizovanej aktivite 2. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - tyrkysová párty,

  • podieľanie sa na novele zákona o vysielaní a retransmisii.

 

Copyright © 2015 - 2020 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

TOPlist
aktualizované: 25.09.2020 08:37:56