Videonovinky

Na tejto stránke nájdete videonovinky, ktoré vychádzajú 2-x ročne. Budeme vás informovať o dianí nášho občianskeho združenia SNEPEDA v slovenskom posunkovom jazyku a s otvorenými slovenskými titulkami. 

Videonovinky SNEPEDA 2/2016

Obsah:

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:
  • 3. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - hovoriace ruky,
  • tvorba portálu elektronickej knižnice www.kniznicaticha.sk,
  • informačno-vzdelávací portál prekladového slovníka slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
 • ​informácie od predsedu SNEPEDA:
  • 2 % z dane,
  • špeciálny program Fono2,
  • pracovné stretnutie k problematike novelizácie zákona Národnej rady SR č. 149/1995 o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
 • poďakovanie.

 

Videonovinky SNEPEDA 1/2016

Obsah:

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:

  • workshop o metodike čilského posunkového jazyka,

  • Spolu s vami, spolu s nami,

  • konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie

 • informácie od predsedu SNEPEDA:

  • aktualizovanie stanov SNEPEDA,

  • daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015,

  • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, 

  • internetový portál Dobromat.sk,

  • vyhodnocovanie služieb pre osoby so sluchovým postihnutím v kontexte implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.,

 • ​poďakovanie od SNEPEDA.

Videonovinky SNEPEDA 2/2015

Obsah:

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:

  • 2. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - tyrkysová párty,

  • Tajomné sovie príbehy,

  • Športom proti drogám,

  • vydanie publikácie Črepiny hluchoty,

 • informácie od predsedu SNEPEDA:

  • ​podporné stanovisko k projektu o automatickom titulkovaní pre televízne relácie pre Technickú univerzitu v Košiciach,

  • vyplnený formulár na podporu výzvy na zlepšenia starostlivosti o detí s poruchou sluchu v zdravotníctve pre NepocujuceDieta.sk,

  • podieľanie sa na návrhu zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb,

  • výročná správa za rok 2015, 

 • poďakovanie od SNEPEDA.

Videonovinky SNEPEDA 1/2015

Obsah:

 • informácie od staronového predsedu SNEPEDA:

  • ​médiá: Videonovinky SNEPEDA, www.snepeda.wbl.sk, Facebook,

  • zasadnutia: IV. Kongres SNEPEDA, IX. Predsedníctvo SNEPEDA,

 • informácie o aktivitách SNEPEDA:

  • príprava k vydaniu publikácie Črepiny hluchoty,

  • Deň detí - Stratený poklad pirátov,

  • príprava k organizovanej aktivite 2. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - tyrkysová párty,

  • podieľanie sa na novele zákona o vysielaní a retransmisii.

 

Copyright © 2017 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist