E-shop od nášho vydavateľstva

Vitajte v našom e-shope, kde vám ponúkame nami vytvorené publikácie. V prípade záujmu je možné si objednať emailom: snepeda(a)gmail.com. V cene nie sú zahrnuté poplatky za poštovné a balné. 

 

  Črepiny hluchoty (kniha)

  Autorka: Veronika Vojtechovská 

  Rok vydania: 2015

  Počet strán: 154

  Cena: vypredané

  Obsah: tu

 

 

  Dramatická výchova a sign writing ako prostriedky vo výchove a     vzdelávaní sluchovo postihnutých (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský 

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 50

  Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 

 

Tento zborník je súborom príspevkov samotnej tvorby autorov a príspevkov zo seminára Dramatická výchova a čo ďalej? a workshopu SignWritting, ktoré organizoval Spolok nepočujúcich pedagógov v Bratislave. V prvej časti nájdeme príspevky o problematike dramatickej výchovy, pretože vieme, že prostredníctvom dramatickej výchovy má dieťa možnnosť plnohodnotne sa rozvíjať. Dieťa formou dramatických hier a prvkov dokáže lepšie vnímať a prežívať. V druhej časti sa môžete oboznámiť s niečím doposiaľ na Slovensku nezaužívaným. Je to SignWritting - posunkopis. V zborníku sa dozviete, čo to presne znamená a ako sa to používa v praxi. môžete sa prostredníctvom toho aj sami sa naučiť. Obsah zborníka: tu.

 

  Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom       jazyku (kniha s DVD)

  Autori: Roman Vojtechovský - Veronika Holubová

  Rok vydania: 2009

  Počet strán: 62 (kniha)

  Cena: vypredané

 

Nepriame pomenovania sú dôležitou súčasťou posunkovej zásoby slovenského posunkového jazyka a doposiaľ na Slovensku pomerne nepreskúmanou oblasťou. Práve táto publikácia, súčasťou ktorej je aj DVD, zaznamenáva 82 výrazov nepriamych pomenovaní v slovenskom posunkovom jazyku. Na DVD nájdeme príklady nepriamych pomenovaní, ktoré odposunkovalo 9 nepočujúcich, ktorí sú deťmi nepočujúcich rodičov. Obsah knihy: tu.

 

  Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno-vzdelávacom 

  procese (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský 

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 46

  Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 

Zborník vám ponúka súhrn príspevkov, ktoré sú zamerané na problematiku, ktorá je aktuálna nielen u nás, ale i vo svete. Počet pedagógov so sluchovým postihnutím stále rastie nielen vo svete, ale i u nás. V zborníku dočítate okrem iného aj o významných pedagógoch, ktorí v minulosti pôsobili ako aj o počte a pôsobení pedagógov so sluchovým postihnutím na Slovensku. Zborník obsahuje mnoho ilustrácií, čo zlepšuje pestrosť tohto zborníka. Obsah zborníka: tu.

 

  Rozprávky v posunkovom jazyku (DVD len do počítača)

  Autori: Denisa Gálová - Veronika Holubová - Roman Vojtechovský

  Rok vydania: 2008

  Cena: 3,30 € (+ poštovné a balné)

 

 

 

 

DVD obsahuje 6 rozprávok: Červená čiapočka, Tri prasiatka, Zlatuška a tri medvede, O repe, Janko a Marienka a Škaredé kačiatko. Každá rozprávka má k dispozícii 3 možnosti výberu: videoklip rozprávky s titulkami a obrázkami, videoklip rozprávky s obrázkami a bez titulkov a písaný text rozprávky s obrázkami.

 

  Ticho rukou písané (kniha)

  Autori: Roman Vojtechovský - Veronika Holubová - Denisa Gálová

  Rok vydania: 2008

  Počet strán: 136

  Cena: 3,30 € (+ poštovné a balné)

 

 

 

V tejto knihe si môžete prečítať rozprávky, básne, poviedky a komiksy. Nájdete v nej nepočujúcich hrdinov a príbehy zo života nepočujúcich. Táto kniha vám môže pomôcť prežívať niečo krásne pri čítaní príbehov, ktoré sú blízke vám. Môže vám pomôcť rozvíjať kultúru nepočujúcich a vzťah k čítaniu, ktoré je pre vás nesmierne dôležité. Obsah knihy: tu.

 

   Žiaci a študenti so sluchovým postihnutím v školskej integrácii       (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 38

  Cena: vypredané

 

 

Po realizácii odborného seminára s témou: „Je školská integrácia prospešná?“ vyšiel zborník referátov z tohto seminára. V zborníku sa dozvieme, aké mali ľudia so sluchovým postihnutím skúsenosti s integráciou, či už v škole alebo iných inštitúciách. Píše sa tam aj o tom, aké sú názory na školskú integráciu, čo si myslia prispievatelia o zaradení dieťaťa so sluchovým postihnutím do školy bežného typu. Sú spomenuté fakty o významoch, rizikách, výskumoch a podobne. Vďaka zborníku je možné dozvedieť sa o situácii v integrácii a podmienkach, či z pedagogického alebo psychologického hľadiska viac a na základe toho je možné utvoriť si vlastný obraz o tejto problematike, ktorá je horúcou témou už dlhý čas. Obsah zborníka: tu.

 

  Život n/Nepočujúcich a osôb s kochleárnym implantátom   (zborník)

  Zostavovateľ zborníka: Roman Vojtechovský

  Rok vydania: 2007

  Počet strán: 58

  Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 

 

58-stranová knižka dáva teoretické pohľady ako sa žije n/Nepočujúcim. Vysvetľuje v nej aj odlišné pojmy nepočujúci a Nepočujúci, oboznamuje s komunitou a kultúrou Nepočujúcich. Môžeme sa oboznámiť aj s osobnými skúsenosťami a životom 11 n/Nepočujúcich. Píšu v ňom o svojom prežívaní, o úspechoch i prekážkach a dávajú svoje životné rady rodičom nepočujúcich detí. Ďalej v tejto knižke získame informácie o kochleárnych implantátoch a ich aspektoch z rôzneho pohľadu. Obsah zborníka: tu.

 

Copyright © 2015 - 2020 - Snepeda. Všetky práva vyhradené.

TOPlist
aktualizované: 25.09.2020 08:37:56