E-shop od iných vydavateľstiev

Vitajte v našom e-shope, kde vám ponúkame publikácie od iných vydavateľstiev. V prípade záujmu je možné si objednať emailom: snepeda(a)gmail.com. V cene nie sú zahrnuté poplatky za poštovné a balné. 

 

 IV. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka  Saleského (zborník)

 Zostavovateľka: Anna Šmehilová

 Rok vydania: 2006

 Vydavateľstvo: Effeta - stredisko sv. Františka Saleského

 Počet strán: 208

 Jazyk: slovenský

 Cena: 1,49 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 2 ks  

Zborník je súhrnom z festivalu kultúry nepočujúcich, ktorý sa konal v roku 2000. Obsahuje príspevky z odborného seminára na tému Kultúra nepočujúcich. fotografie dramarikých predstavení a výtvarného umenia nepočujúcich.

 

 Frekvenčný slovník posunkovej reči (kniha)

 Autori: Štefan Csonka - Jozef Mistrík - Ladislav Ubár 

 Rok vydania: 1986

 Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo

 Počet strán: 304

 Jazyk: slovenský

 Cena: 1,49 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Slovník obsahuje takmer 700 najfrekventovanejších posunkov, ktoré potrebuje človek pri posunkovom dorozumievaní. Je to slovná zásoba, ktorá predstavuje 80 % konkrétnej reči. V úvode slovníka nechýbajú textové informácie o histórii starostlivosti o nepočujúcich a o gramatike posunkovej reči (gramatika slov, gramatika viet, gramatika textu).

 

 Katalog výukových materiálů České komory tlumočníků  znakového jazyka (katalóg výučbových materiálov)

 Rok vydania: 2008

 Vydavateľstvo: Česká komora tlumočníků znakového jazyka

 Počet strán: 152

 Jazyk: český

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Ide o katalóg, ktorý poukazuje na prehľad vydaných tlačených a multimediálnych publikácií pre tlmočníkov (českého) posunkového jazyka, artikulačných tlmočníkov hovorenej češtiny, lektorov (českého) posunkového jazyka, záujemcov o problematiku tlmočenia a lingvistiky posunkového jazyka. Obsah katalógu.

 

 Posunková zásoba zo sociálno-právnej oblasti (videokazeta)

 Autorky projektu: Darina Tarcsiová - Mária Košútová 

 Rok vydania: 2005

 Vydavateľstvo: Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich  Slovenska

 Jazyk: slovenský

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Videokazeta s posunkovou zásobou najmä pre potreby súdnych  tlmočníkov, sociálneho poradenstva, tlmočníkov, ako aj osobných asistentov. Obsahuje tieto okruhy: oblasť zamestnanosti, sociálna oblasť, svadba, rodina, pohreb a trestno-právna oblasť.

 

 Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči III (kniha)

 Zostavovatelia: Jaroslav Košút - Mária Košútová - Darina Tarcsiová

 Rok vydania: 2005

 Vydavateľstvo: Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich  Slovenska

 Počet strán: 188

 Jazyk: slovenský

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Autori sa vo svojejk knihe venujú problematike tlmočníkov a tlmočníckej služby, domácim a medzinárodným právnym dokumentom, ktoré ovplyvňujú život osôb so zdravotným postihnutím. Obsah knihy.

 

 Sexuální zneužití! Co je to?: Informační kniha pro děti s vadami sluchu (kniha)

 Autori: Karen R. Hinkley - Mary F. Nelson

 Rok vydania: 1993

 Vydavateľstvo: Federace rodičů a přátel sluchově postižených

 Počet strán: 64

 Jazyk: český

 Cena: 0,99 € (+poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Obsah knihy: Čo je to sexuálne zneužitie? Kto je obeťou sexuálneho zneužitia? Kto je páchateľom sexuálneho zneužitia? Ako je obeť sexuálne zneužívaná páchateľom? Prečo je sexuálne zneužitie zlé a nemravné? Aké sú moje práva?

 

 Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící (slovník)

 Autori: Jiří Bort a kolektív

 Rok vydania: 2001

 Vydavateľstvo: Naděje

 Počet strán: 362

 Jazyk: český

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

 

 Školská integrácia sluchovo postihnutých detí a mládeže  (zborník)

 Zostavovatelia: Magdaléna Lehocká - Ondrej Matuška

 Rok vydania: 2001

 Vydavateľstvo: The British Council

 Počet strán: 210

 Jazyk: slovenský

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 3 ks

Táto publikácia vyšla v rámci britsko-slovenského projektu Podpora stratégie pre integrované vzdelávanie študentov so sluchovým postihnutím na Slovensku a vo Veľkej Británii, ktorý sa realizoval v spolupráci Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci a Edge Hill University College Ormskirk v rokoch 1998-2001 v gescii British Council Slovakia. Obsahuje príspevky, ktoré odzneli na záverečnej Konferencii o školskej integrácii detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorá sa konala v júni 2001 v Lučenci. Obsah zborníka.

 

 Učím sa odzerať, lebo už nepočujem (príručka)

 Autorka: Terézia Grausová

 Rok vydania: 1988

 Vydavateľstvo: Ústredný výbor Slovenského zväzu invalidov Bratislava

 Počet strán: 120

 Jazyk: slovenský

 Cena: 1,49 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 1 ks

Príručka je určená najmä tým, čo náhle stratili sluch a majú chuť a pevnú vôľu naučiť sa komunikovať so svojím okolím odzeraním z úst druhých ľudí. Autorka uvádza zásady pri nacvičovaní odzerania, opisy artikulačných orgánov a ďalšie metodické rady a pokyny. Ťažisko príručky tvorí návod vlastného nácviku odzerania jednotlivých hlások s príkladmi vybraných slov a viet a systematická obrazová dokumentácia.

 

 Základná posunková zásoba pre komunikáciu s nepočujúcimi  deťmi (videokazeta)

 Autorky projektu: Darina Tarcsiová - Mária Košútová 

 Rok vydania: 2003

 Vydavateľstvo: Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich  Slovenska

 Jazyk: slovenský

 Cena: 0,99 € (+ poštovné a balné)

 Na sklade: 2 ks

Videokazeta s posunkovou zásobou pre potreby komunikácie medzi počujúcimi a ich nepočujúcimi deťmi. Obsahuje tieto okruhy: telo, starostlivosť o telo, oblečenie, zdravie a choroba, rodina, oslava narodenín, niektoré sviatky, dom, izba, nákup, raňajky, prestieranie, obed, pečenie, škola, materská škola, cesta do školy, zvieratá a rastliny, počasie a čas.

 

Copyright © 2015 - 2018 - Spolok nepočujúcich pedagógov. Všetky práva vyhradené.

TOPlist